By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 5, 2015, č. 1, květen, s. 8-10
Annotation: Básně; připojena autorova glosa o poezii.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 7. 2017
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 3. 10. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem autora.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [16]
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 24. 1., s. 57
Annotation: Báseň; připojena nepodepsána poznámka o sbírce "Mělké jámy".
Article
6
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 22, září, s. 30-31
Annotation: Výběr z tvorby mladého pražského básníka, v úvodu autobiografický medailon.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 141
Annotation: Báseň; připojen je medailon autora.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 455-462
Annotation: Referát o předpokladech básnické tvorby doprovázený příklady z vlastních děl přednesený na besedě se začínajícími autory v srpnu 1950...
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 4, duben, s. 178
Annotation: Glosa o zámečníku, kterému buržoazní společnost zabránila v tom stát se básníkem a který nyní píše burcující verše. Dvě básně jsou...
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 164, 16. 7., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
11
12
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 31, 1975, č. 15, 11. 4., s. 18
Annotation: Rozhovor v rubrice Republika umělcům, umělci republice.
Article
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 7, 1975, č. 25, 18. 6., s. 12
Annotation: Rozhovor o básnické tvorbě K. B. aj.
Article
14
In: Slovan. -- Roč. 6, 1874, č. 8, 28. 2., s. 89
Annotation: Zpráva o tom, že dne 22. 2. se uskutečnila porada českých básníků ohledně přistoupení k mezinárodnímu spolku básníků.
Article
15
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 17, 2013, č. 1, s. 3-6
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o A. Borzičovi; připojeny jeho 3 básně.
Article
16
In: Směna. -- Roč. 4, 1951, č. 8, 25. 4., s. 9
Annotation: Recenze, připojena báseň J. Havla.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 6, 15. 6., s. 88-91
Annotation: Vybrané básně s průvodním komentářem D. Jedličky.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, září, s. 12
Annotation: Ukázky z autorovy knihy vzpomínkových fejetonů Strana - lidé - pokolení (Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
19
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 171, 4. 12., s. 3
Annotation: Glosa z časopisu Kytice.
Article
20
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 39, 17. 5., s. [3].
Annotation: Báseň.
Article