By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 5, 27. 1., s. 72-77
Annotation: Mj. o svém psaní rozhlasových her a překládání.
Article
2
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 6, 1969, č. 1, leden, s. 3-8 - č. 8, srpen, s. 57-64; č. 10, říjen, s. 65-72 - č. 12, prosinec, příloha, s. 73-80
Annotation: Slovníková hesla českých i světových dramatických autorů A - M.
Article
3
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 7, září, s. 392
Annotation: Komentář k divadelní hře "Příliš štědrý večer"
Article
4
Annotation: Soubor devíti rozhovorů s českými dramatiky, které vznikly na základě diskusních setkání autorů se studenty realizovaných na půdě Katedry...
Book
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 88, 15. 4., příl. Ona Dnes, č. 15, s. 78
Annotation: Dotazník s připojenou bio-bibliografickou poznámkou.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 12, 24. 3., s. 20-25
Annotation: Rozhovor se Z. Svěrákem, k příležitosti jeho 80. narozenin, mj. o psaní, s fot.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 233, 29. 12., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o připravovaných divadelních představeních.
Article
8
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 1, s. 54-59
Annotation: Redakční článek pokoušející se definovat pojem "intelgence" ve vztahu k divadlu.
Article
9
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 29
Annotation: Divadelně-teoretická studie.
Article
10
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 60-61
Annotation: Divadelně-teoretická úvaha.
Article
11
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 81-94
Annotation: Divadelně-teoretická stať.
Article
12
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 4, 1948/1949, č. 1/2, s. 197-205
Annotation: Článek o sovětské inspiraci pro české divadlo.
Article
13
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 5, 1950, č. 1, s. 60-64
Annotation: Výzva.
Article
14
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 3/4, s. 196-198
Annotation: Článek hodnotící přednášky Karla Trägra proslovené v Umělecké besedě.
Article
15
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, s. 258-263
Annotation: Článek o vztahu divadla a politiky, divadla a skutečnosti a divadla a společnosti.
Article
16
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 123
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 27-32
Annotation: Článek o cestě českých divadelních pracovníků do Jugoslávie.
Article
18
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 53-54
Annotation: Článek o organizace kulturního života po roce 1945.
Article
19
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 54-56
Annotation: Článek o propojenosti jednotlivých složek kulturního života.
Article
20
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 74-81
Annotation: Teoretická stať.
Article