By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...čeští spisovatelé...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 3, květen 1992, s. 60-62
Annotation: Recenze sborníku přinášejícího výbor příspěvků z literárněvědné konference "Od rozdělení k syntéze" (Bezručova Opava, 19.-20. září...
Article
2
...čeští spisovatelé...
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 101, 26. 7., s. [3].
Annotation: Článek pojednává o Havlíčkově literární kritice a možných inspiracích pro současnou lit. kritiku.
Article
3
...čeští spisovatelé...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 203, 2. 9., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article
4
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 21. 12. 2015
Annotation: Ukázka.
Article
5
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 7. 6. 2016
Annotation: Básně M. Vopěnky ze sbírky "Dům, který opouštíš".
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [23]-[40] [1]-18
Annotation: Rozhovor o životě a tvorbě.
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 38-44
Annotation: Komentované ukázky z díla J. Mahena.
Article
8
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 7, 30. 8.
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 231, 25. 9., s. 4
Annotation: Próza.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 165, 23. 7., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 176, 29. 7., s. 2
Annotation: Článek o Klubu spisovatelů vzniklém při Syndikátu československých spisovatelů.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 267, 7. 11., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 273, 14. 11., s. 4
Annotation: Úryvek z "Julius Fučík: Tvorba 6, III. 1930 (Reportáže z buržoasní republiky z let 1929-1934, Praha 1953)".
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Báseň z chystané knihy veršů "Večer u studny".
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Próza.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 283, 26. 11., s. 1
Annotation: Próza.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 205, 1. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o "literárních patronátech", které čeští spisovatelé drží nad jednotlivými okresy.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 218, 16. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o systému literárních patronů v jednotlivých okresech.
Article