By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...čeští vědci...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 8, 1997/1998, č. 2, listopad 1997, s. 43-48
Article
2
...čeští vědci...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 36, 12. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor u příležitosti pětašedesátých narozenin literárního vědce.
Article
3
...čeští vědci...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 8, 1998, č. 184, 8. 8., s. 9
Annotation: Zpráva o úmrtí literárního vědce; zemřel v noci z 6. na 7. 8. ve věku 66 let.
Article
4
5
Published Rosice u Brna : Gloria, 2003
...čeští vědci...
Annotation: S oddíly: Knihy; Podíl na knihách jiných autorů, týmové práce; Studie; V časopisech; Edice; Překlady; Přehled recenzní i další publikační...
Book
6
...čeští vědci...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 5/6, s. 142-143
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
7
...čeští vědci...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 197-198
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
8
...čeští vědci...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 44-45
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
9
...čeští vědci...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 532-536
Annotation: Jubilejní medailon k 70. narozeninám J. O.
Article
10
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002.
...čeští vědci...
Annotation: Soupis vlastní bibliografie (1200 záznamů).
Book
11
...čeští vědci...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 5-7
Annotation: Jubilejní medailon J. Svobody, jemuž je věnováno celé číslo sborníku.
Article
12
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění) - Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 1997.
...čeští vědci...
Annotation: Bibliografický soupis (495 záznamů), členěný do oddílů: Knižní práce, Skripta, učební texty a publikace pro školy, Studie, Články, Recenze...
Book
13
...čeští vědci...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 72. Studia bohemica, sv. 8. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2000, s. 185-186
Annotation: Jubilejní medailon; s Bibliografií prací Aleny Štěrbové (s. 187-189).
Article
14
Published Ústí nad Labem : Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, 2007
...čeští vědci...
Annotation: Bibliografický soupis; k 547 záznamům jsou připojeny oddíly: V tisku; Souhrnné práce o D. Moldanové; - zdroje soupisu: Bibliografická databáze...
Book
15
...čeští vědci...
In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura. -- ISSN 0472-9110. -- Sv. 3, 1956, s. 55-70
Annotation: Studie.
Article
16
...čeští vědci...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Slovanské studie - Studia Slavica, č. 9. -- ISSN 1214-3111. -- Č. 224, 2005, s. 7-9
Annotation: Jubilejní medailon (s barevnou fot. jubilanta, s. 3), s bibliografií: Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních pět let (2000-2004),...
Article
17
...čeští vědci...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 52, 2003, č. 6, s. 208
Annotation: Medailonek loňského sedmdesátníka F. Všetičky.
Article
18
...čeští vědci...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Linguistica brunensia. Řada jazykovědná (A). -- ISSN 1803-7410. -- Roč. 54, 2005, č. 53, s. 214-216
Annotation: Soupis za léta 2000-2004 (zázn. č. 154-195) navazuje na bibliografii M. K. in: SPFFBU, A 48, 2000, s. 175-187).
Article
19
...čeští vědci...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí olomouckého bohemisty ve věku nedožitých 75 let.
Article
20
...čeští vědci...
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jazykověda, č. 3. -- R. 1999, č. 179, s. 5-6
Annotation: Jubilejní medailon, psaný jménem katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; s fotografií jubilanta.
Article