By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česká literární historie...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 5/6, s. 140-142
Annotation: Recenze.
Article
2
...česká literární historie...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 239, 14. 10., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
3
...česká literární historie...
In: Region. -- Roč. 2, 1992, č. 12, 30. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
...česká literární historie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 47, 24. 2., s. 5
Annotation: O cyklu přednášek z dějin české literatury v klubu U zlatého melouna.
Article
5
...česká literární historie...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 1, leden, s. 54-60
Annotation: Studie o historických předpokladech recepce literárního dědictví od roku 1945 do současnosti.
Article
6
7
...česká literární historie...
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 40, 1990, č. 11, 15. 3., Příloha, s. 1-4
Annotation: Přehledová stať o období 1945-1989 se souborem hesel zakázaných autorů.
Article
8
...česká literární historie...
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 40, 1990, č. 36, 26. 10., příl. Obzor, s. 1
Annotation: Fejeton obhajující kontinuitu naší literární historie proti jejímu násilnému periodizování.
Article
9
...česká literární historie...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 6, 24. 3., s. 12
Annotation: O přijímacích zkouškách na katedru bohemistiky; na téže straně otištěny Přijímací testy na Slezskou univerzitu, Filozoficko-přírodovědeckou...
Article
10
...česká literární historie...
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. [24], 1991, č. 5, s. 77
Annotation: Obsahový přehled číselně neurčeného svazku.
Article
11
...česká literární historie...
In: Rossica. -- ISSN 1211-7234. -- Roč. 1, 1996, č. 2, s. 159-160
Annotation: Recenze.
Article
12
...česká literární historie...
In: Groš. -- R. 1937, č. 37, 11. 9., s. 7
Annotation: Vzpomínkový článek na nalezení: RKZ.
Article
13
...česká literární historie...
In: Čas. -- Roč. 14, 1900, č. 28 (143), 27. 10., s. 9
Annotation: O vydání 1. sešitu souborného díla: Devatenácté století slovem i obrazem.
Article
14
...česká literární historie...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 227, 28. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
15
...česká literární historie...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 3. 1., s. 15
Annotation: Recenze; Moderní revue.
Article
16
...česká literární historie...
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 9, 1996, č. 11, 23. 5., s. 3
Annotation: Recenze monografie o "Moderní revue".
Article
17
...česká literární historie...
In: Osvěta. -- Roč. 27, 1897, sv. 1, č. 1, leden, s. 81-85
Annotation: Příspěvek do polemiky o RKZ.
Article
18
...česká literární historie...
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 25, 1937, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Epigram. RKZ.
Article
19
...česká literární historie...
In: Česká včela. -- Roč. 2, 1877, č. 18, 25. 9., s. 277
Annotation: Z RKZ. Ilustroval A. Liebscher K 60. výročí nalezení RK.
Article
20
...česká literární historie...
In: Ženský obzor. -- Roč. 15, 1917, č. 8, s. 252-253
Annotation: ...uplynulo 16. září sekulární výročí. RKZ.
Article