By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česká literární teorie...
In: Práce z dějin slavistiky. -- ISSN 0862-450X. -- Sv. 10, 1985, s. 191-198
Annotation: Jazykový rozbor mluvnic z let 1756-1809; předneseno na konferenci k 450. výročí vydání první mluvnice češtiny.
Article
2
...česká literární teorie...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 290, 10. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
...česká literární teorie...
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 35, 1990, č. 3, červen, s. 129-135
Annotation: Polemická stať z 4. 12. 1989; uvedeno kritickou poznámkou redakce.
Article
4
...česká literární teorie...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 35, 29. 11., s. 4-5
Annotation: O stavu reorganizace na filozofické fakultě, pedagogické fakultě a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV.
Article
5
...česká literární teorie...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 8, 17. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
...česká literární teorie...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 96, 1981, č. 178, 30. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
...česká literární teorie...
In: Nová svoboda. -- Roč. 37, 1981, č. 110, 12. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
...česká literární teorie...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 10, prosinec, s. 50-53
Annotation: Recenze.
Article
9
...česká literární teorie...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 37, 1981, č. 129, 3. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
...česká literární teorie...
In: Fragment. -- ISSN 1336-4316. -- Roč. 6, 1992, č. 2, s. 3-26
Annotation: Esej o krizi současného umění, též literatury; s poznámkou o autorovi.
Article
11
...česká literární teorie...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 3, s. 245-257
Annotation: Studie.
Article
13
...česká literární teorie...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 105, 1990, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: O úkolech literární historie, týkajících se literatury posledního čtyřicetiletí.
Article
14
by Šalda, F. X. 1867-1937
Published Olomouc : Votobia, 1995.
...česká literární teorie...
Annotation: Studie-esej.
Book
15
...česká literární teorie...
In: České slovo. -- Roč. 21, 1929, č. 195, 21. 8., s. 4
Annotation: O věnováních, úvodech, předmluvách, doslovech aj.
Article
16
...česká literární teorie...
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 23, 1990, č. 1, leden, s. 49-51
Annotation: V anketě s členy brněnské univerzity; příspěvek vedoucího katedry české a slovenské literatury a literární vědy filozofické fakulty.
Article
17
...česká literární teorie...
In: Knihovnický zpravodaj pro potřeby odborových knihoven na železnici. -- R. 1987, č. 1, s. 48-52; č. 2, s. 43-46; č. 3, s. 50-54; č. 4, s. 49-53
Article
18
...česká literární teorie...
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 9, 9. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
...česká literární teorie...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 435-437
Article
20
...česká literární teorie...
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 35, 1990, č. 1, leden, s. 41-43
Annotation: Kritický přehled (III. část viz ČsR 1986/1).
Article