By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česká literatura pro děti...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 6, 7. 1., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
2
...česká literatura pro děti...
In: Konec konců. -- ISSN 1214-7931. -- Roč. 3 (10), 2006, č. 2, 22.-26. 5., s. 27-28
Annotation: Vzpomínky a úvahy nad četbou dětských knížek.
Article
3
...česká literatura pro děti...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 3, podzim, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton.
Article
4
...česká literatura pro děti...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 34
Annotation: Recenze knihy autorských pohádek šestnácti českých tvůrců.
Article
5
...česká literatura pro děti...
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 11, 2001, č. 113, 16. 5., s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
...česká literatura pro děti...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 13, 1999, č. 1, jaro, s. 2-8
Annotation: Přehled dětské literatury vydávané v letech 1996-1998 s oddíly: dětská poezie, pohádky a pověsti, četba pro dívky, knížky pro chlapce, překlady,...
Article
7
...česká literatura pro děti...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 258, 6. 11., s. 9
Annotation: Přehledová recenze několika pohádkových knížek českých autorů.
Article
8
...česká literatura pro děti...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 297, 23. 12., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Přehled několika titulů knížek pro děti; s reprodukcemi jejich obálek.
Article
9
...česká literatura pro děti...
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 103, 1978/1979, č. 9, květen 1979, s. 515-521
Annotation: Přehledová stať.
Article
10
...česká literatura pro děti...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 37-38
Annotation: Rozhovor úvodem k ukázkám z literatury pro děti, pod názvem Otevřený svět : Ze současné české literatury pro děti a mládež.
Article
11
...česká literatura pro děti...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 36, 1980, č. 4, 5. 1., příl. P 80, č. 1, s. 3
Annotation: Rozhovor o současném stavu literatury pro děti u nás.
Article
12
...česká literatura pro děti...
In: Sborník '99. -- R. 1999, s. 4-14
Annotation: Přehledová stať, s kapitolami: Dívčí četba; Literatura pro chlapce; Pohádky a pověsti; Poezie; Překladová literatura.
Article
13
...česká literatura pro děti...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 28, 22. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
14
...česká literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 78-82
Annotation: Článek.
Article
15
...česká literatura pro děti...
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 2 (7), 1997, č. 4, s. 2-6
Annotation: Úvaha.
Article
16
...česká literatura pro děti...
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 4, 2007, č. 1 (27), 20. 11., s. 24
Annotation: Odpověď v anketě.
Article
17
...česká literatura pro děti...
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 12, 2007, č. 3, s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
19
...česká literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 1, leden, s. 69
Annotation: Recenze.
Article
20
...česká literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 10, prosinec, s. 661-662
Annotation: Studie o knihách K.M. pro děti a mládež.
Article