By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česká memoárová literatura...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 66, 19. 3., s. 13
Annotation: O aktuálnosti knihy dokumentů o vztazích mezi Čechy a Němci.
Article
2
...česká memoárová literatura...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 28, 8. 7., s. 51
Annotation: Fejeton o psaní prezidentských pamětí.
Article
3
...česká memoárová literatura...
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 171, 26. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
4
...česká memoárová literatura...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1999, č. 19, 16. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
5
...česká memoárová literatura...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 14, 6. 4., s. 8
Annotation: Recenze zkráceného vydání knihy Královny, kněžny a velké ženy české (vyšlo poč. 2. sv. války).
Article
6
...česká memoárová literatura...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 65, 1. 4., s. 11
iHned.cz [online]. -- 1. 4. 2011
Annotation: Glosa ke vztahu literárního díla a reálného života.
Article
7
...česká memoárová literatura...
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1997, č. 18, 2. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
...česká memoárová literatura...
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 8, 1971, č. 4, s. 384
Annotation: Recenze knihy převyprávěných knížek lidového čtení.
Article
9
...česká memoárová literatura...
In: Nová svoboda. -- Roč. 24, 1968, č. 246, 12. 10., příl., s. 1
Annotation: K dataci Kroniky trojanské.
Article
10
...česká memoárová literatura...
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 2, 1968, s. 1-5
Article
11
...česká memoárová literatura...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 31-34
Annotation: Přetisk vzpomínky J. Škvoreckého na literární začátky, původně určené kanadským čtenářům.
Article
12
...česká memoárová literatura...
Annotation: Encyklopedie vývoje české literatury od nejstarších dob do roku 1948 obsahuje kapitoly Doba písemnictví staroslověnského a latinského, Vznik...
Book
13
by Poláček, Karel, 1892-1945
Published Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1961.
...česká memoárová literatura...
Annotation: Deník.
Book
14
Published Praha : Svoboda, 1968
...česká memoárová literatura...
Annotation: Mj. s uvedením dat o významných kulturních osobnostech a událostech.
Book
15
...česká memoárová literatura...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 7, 10. 9., s. 22-23
Annotation: Vzpomínkový esej o devadesátých letech 20. století.
Article
16
...česká memoárová literatura...
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 12, květen, s. 63
Annotation: Poznámka k otištěným úryvkům z různých pamětí (s. 63-66).
Article
17
...česká memoárová literatura...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 19, 6. 5., s. 86-87
Annotation: Článek o práci obecních kronikářů.
Article
18
...česká memoárová literatura...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 60-61
Annotation: Článek o práci knihoven s dětskými čtenáři.
Article
19
...česká memoárová literatura...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 82, 6. 4., s. 17
Annotation: Informativní článek.
Article
20
...česká memoárová literatura...
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 69, 22. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article