By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česká populární literatura...
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 113, 15. 5., s. 21
Annotation: Rozhovor.
Article
2
...česká populární literatura...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 58-61
Annotation: Přehledový článek o historii a současnosti českého komiksu.
Article
3
...česká populární literatura...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 12, 2001/2002, č. 2, s. 33-43
Annotation: Studie; analýza vyjadřovacích prostředků tzv. fotorománů publikovaných v pokleslých časopisech pro mládež; mj. o verbální složce.
Article
4
...česká populární literatura...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 217, 17. 9., s. C10
Annotation: Glosa k vydání třetího čísla.
Article
5
...česká populární literatura...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 4, 20. 1., s. 80-81
Annotation: Přehledový článek o českých comicsech druhé pol. 20. století.
Article
6
...česká populární literatura...
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- R. 2002, č. 21, léto, s. 44-47
Annotation: Přehledová stať o letech 1990-2002.
Article
7
...česká populární literatura...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 5, s. 41-44
Annotation: Přehledová stať o českém komiksu přelomu 20. a 21. století a anketa s nakladateli o postoji čtenářů ke komiksu.
Article
8
...česká populární literatura...
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 8, 1999, č. 112, 15. 5., příl. Víkendové listy, s. 7
Annotation: Malá exkurse do historie comicsu.
Article
9
...česká populární literatura...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 124, 29. 5., příl. Pohledy, s. 18
Annotation: Rozbor současného stavu české comicsové tvorby. Připojeny tři odpovědi na anketní otázku. Navazuje na článek v Mladé Frontě Dnes, č. 118,...
Article
10
...česká populární literatura...
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 255, 2. 11., s. 1
Annotation: Glosa.
Article
11
...česká populární literatura...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 23, 9. 6., s. 85
Annotation: Recenze.
Article
12
...česká populární literatura...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 221, 11. 11., s. 12
iHned.cz [online]. -- 11. 11. 2008
Annotation: Rozhovor s L. Trondheimem o komiksu.
Article
13
...česká populární literatura...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 38, 19. 9., s. 60
Annotation: Soubor glos, mj. k níže zmíněnému komiksovému souboru.
Article
14
...česká populární literatura...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 222, 21. 9., s. B11
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy a uveřejňování úryvků z ní v MF Dnes.
Article
15
...česká populární literatura...
In: LitENky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 6, 2010, č. 2 (40), 4. 1., s. 4-5
Annotation: Článek.
Article
16
...česká populární literatura...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 12, 2011, č. 6, s. 17
Annotation: Glosa k internetovému inzerátu na čtenáře a recenzenty fantasy knihy.
Article
17
...česká populární literatura...
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 12, 2003, č. 8, 8. 4., s. 15
Annotation: Informativní článek.
Article
18
...česká populární literatura...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 5, 2004, č. 5, s. 6-12
Annotation: O internetové komiksové dílně (aktuálně na adrese comix.spaceport.cz).
Article
19
...česká populární literatura...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2006, č. 25, 3. 2., s. 11
iHned.cz [online]. -- 3. 2. 2006
Annotation: Glosa ke ComiCZcon - setkání příznivců komiksu, které se konalo v pražském klubu Roxy.
Article
20
...česká populární literatura...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 20, 18. 5., s. 83
Annotation: Fejeton ke čtyřicátému výročí prvního vydání časopisu Čtyřlístek a kresleným postavičkám Myšpulína, Bobíka, Pindi a Fifinky.
Article