By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 48, 28. 11., s. 67
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Samá studna".
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 14. 3., s. 51
Annotation: Báseň; připojena anotace sbírky K. Goldsteinové "Kenotaf".
Article
3
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 25, 2016, č. 5, 14. 12., Literární a výtvarná příl., s. III
Annotation: Rozhovor o psaní poezie; připojeny dvě ukázky z tvorby V. Dumkové.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 11. 1., s. 7
Annotation: Dvojjazyčné básně s připojenou bio-bibliografickou poznámkou.
Article
5
online
In: Herberk [online]. -- R. 2014, č. 5, 15. 3., s. 6-8
Annotation: Básně, mj. adaptace citátu M. Luthera Kinga a veršů T. Záhoře; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 8).
Article
6
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 3. 10. 2019
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 5, 2009, č. 15, březen, s. 50-51
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka (s. 50-51).
Article
8
by Šulcová, Eva, 1944-
Published Pardubice : Vespero, 2020.
Annotation: Sbírka básní; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s. 90-91); s bio-bibliografickou poznámkou o ilustrátorce (s. 92-93).
Book
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 45, 7. 11., s. 61
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Štěstí jistě přijde".
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 110-112
Annotation: Básně; připojeny bio-bibliografická poznámka a komentář J. Trávníčka (s. 112).
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 32, 8. 8., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky básní "Svět".
Article
12
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 17, 2018, č. 145, říjen, s. 3-5
Annotation: Básnická skladba sestávající ze tří částí; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 21, 8. 12., s. 15
Annotation: Rozhovor s dramaturgyní, autorkou divadelních her, básnířkou B. Fišerovou.
Article
14
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 37, s. 18-19
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 19).
Article
16
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 78, podzim, s. 11-12
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 288, 12. 12., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon M. Humplíkové.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 100-101
Annotation: Vybrané básně s průvodním komentářem D. Jedličky; básně V. Ettlera datovány.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 9
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 281, 4. 12., s. 20
Annotation: Básně ze sbírky "Liliový prach"; připojen medailon A. Višňové.
Article