By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [66]-[70] [1]-5
Annotation: Recenze příručky pro autorské divadlo, nazvané "Od tématu ke scénáři".
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 274, 30. 11., s. 5
Annotation: Článek.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 159, 16. 7., s. 5
Annotation: O svobodném českém divadle po roce.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 57, 7. 3., s. 3.
Annotation: Článek informuje o nových vydáních několika zahraničních her a souboru článků Jindřicha Honzla.
Article
5
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 125-127
Annotation: Projev.
Article
6
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, s. 53-55
Annotation: Článek o potřebě společného postupu vůči systému státní podpory.
Article
7
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, s. 326-327
Annotation: Článek proti centralizaci divadelnictví v Čechách a monopolizaci divadelní scény.
Article
8
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, s. 117-123
Annotation: Článek o divadelním představení jako rituální akci.
Article
9
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, s. 76-82
Annotation: Článek o dobovém divadelním provozu a fungování státní divadelní rady.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 183, 29. 12., s. 3
Annotation: Ke snížení cen vstupného do divadel.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 7, 9. 1., s. 3
Annotation: Úvaha o divadlech a jejich návštěvnosti před válkou a po válce.
Article
12
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 90
Annotation: Článek o nové legislativě v umění.
Article
13
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 136
Annotation: Redakční článek o novém divadelním zákoně a regulaci umění.
Article
14
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 5, 1950, č. 1, s. 58
Annotation: Dubnová divadelní výročí.
Article
15
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 7-18
Annotation: Článek o strategickém plánu Gottwaldovy vlády pro oblast divadla.
Article
16
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 49-53
Annotation: Článek reagující na přednášku Václava Černého o socialismu a kultuře.
Article
17
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 93-105
Annotation: Teoretická stať.
Article
18
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 2, 1946, č. 1, s. 143-153
Annotation: Článek.
Article
19
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 5, 1950, č. 1, s. 56-57
Annotation: Článek o divadelních časopisech.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 30, 5. 2., s. 5
Annotation: Článek o chystaném divadelním zákoně.
Article