By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, listopad, s. 4
Annotation: Rozhovor-úryvek z knihy J. Kopeckého Nedokončené zápasy. Divadlo v socialistické revoluci (Praha : Československý spisovatel, 1961).
Article
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 45, 7. 11., s. [4]
Annotation: Úryvek z knihy je uveden anotací.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 130, 10. 10., s. 4
Annotation: Úryvky z her "Kat a blázen" a "Rub a líc".
Article
4
In: Situace '89 [samizdat]. -- Č. 4, [prosinec] 1989, s. 18
Annotation: Úryvky z příspěvků jednotlivých autorů z besedy s divadelníky ve Vinohradském divadle 29. 11. 1989 na téma budoucnosti českých divadel.
Article
5
online
In: Čítárny [online]. -- 17. 1. 2019
Annotation: Ukázka z dramatické tvorby V. Provazníkové uvozena krátkým komentářem.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [13]
Annotation: Ukázka ze studie Čas dramatu J. Hájka. Autor se zabývá problematikou divadla a divadelní kritiky z hled. jejího společenského dosahu.
Article
7
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 85
Annotation: Úryvek z vyjádření A. Goldflama k všeobecné krizi kultury.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, leden/únor, s. 48-51
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize divadelních her V. Cacha.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, květen/červen, s. 28-30
Annotation: Úryvek z doslovu k vydání tří her M. Stehlíka.
Article
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 18, 30. 4., s. [4]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 27, 2. 7., s. [4]
Annotation: Úryvek z doslovu k soubornému vydání tří her M. Stehlíka.
Article
12
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 31, 30. 7., s. [1]
Annotation: Úryvek z doslovu k výboru her V. Vančury.
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 40, 5. 10., s. [1]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize. Mj. zmiňuje divadelní uvedení Kohoutových her.
Article
14
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 3. 2015
Annotation: Ukázka uvozena komentářem a bio-bibliografickou poznámkou.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 23, 6. 6., s. [4]
Annotation: Úryvek z doslovu k soubornému vydání her M. Jariše.
Article
16
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 8. 4. 2012
Annotation: Článek o díle "Strakonický dudák" J. K. Tyla; připojen úryvek z díla.
Article
17
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 22. 2. 2012
Annotation: Článek o Čapkově dramatu "Matka"; připojen úryvek z knihy.
Article
18
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 29. 5. 2013
Annotation: Článek o dramatu "Manon Lescaut"; připojen úryvek z díla, bio-bibliografická poznámka a blíže nespecifikovaný komentář V. Nezvala.
Article
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 27, 6. 7., s. [1]
Annotation: Úryvek ze stati Z. Nejedlého ze sborníku O literatuře.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 40, 17. 2., s. 2
Annotation: Soubor krátkých úryvků z nově vydaných knih.
Article