By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pikole [samizdat]. -- Č. 2, prosinec 1987, s. [13]-[19]
Annotation: Úvod k následující divadelní hře.
Article
2
In: Středočeský vlastivědný sborník. -- ISSN 0862-2043. -- Sv. 21, 2003, s. 149-152
Annotation: Úvod editora ke hře J. M. otištěné na s. 152-164.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 11, listopad, s. 119-121
Annotation: Úvod k otištění hry L. K.
Article
4
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 3, 1988, s. 153-154
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné hře: Horníček Miroslav, Louka pro dva (s. 154-180).
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 9, 26. 4., s. 2
Annotation: Úvodník shrnuje téma celého čísla: Literatura na jevišti.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 11, 30. 5., s. 10-11
Annotation: Úvodní shrnutí k souboru referátů na zahraniční divadelní inscenace, které byly uvedeny v rámci 8. ročníku festivalu Divadelní svět Brno...
Article
7
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 3
Annotation: Úvodník zmiňující gesto P. Hrušky, který věnoval část finančního obnosu spojeného s udělením Státní ceny za literaturu literárním časopisům,...
Article
8
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 3
Annotation: Autor úvodníku představuje prozaickou a dramatickou tvorbu K. Čapka a charakterizuje jeho myšlenkový odkaz pro další generace.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 25, 1990, č. 10, s. 104-105
Annotation: Autorský komentář k otištěným scénářům: Lovy Karola Barona (1979), s. 104-106; Smrt Vratislava Effenbergera (1970), s. 106-107.
Article
10
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 13, 2018/2019, č. 4, březen/duben 2019, s. 3
Annotation: Úvodník, v němž autorka představuje svou divadelní hru "Stručné dějiny Hnutí", již bude od března 2019 uvádět Divadlo Komedie v režii A....
Article
11
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 2, 15. 10., s. 5-6
Annotation: Úvod k tematickénu číslu, které přináší referáty z teatrologického sympozia "Prague Semiotic Stage Revisited II" (Brno, 20.-22.5. 2013).
Article
12
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 1, 30. 9., Supplementum, s. 7
Annotation: Úvodník.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 21, 11. 12., s. 2
Annotation: Úvodník o divadelním představení "Společenstvo vlastníků", které získalo Cenu Divadelních novin 2018 v kategorii Alternativní divadlo. J. Šotkovský...
Article
14
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 11, 1986, č. 2, s. 2
Annotation: Komenský Jan Amos; text vyznamenán ve výběrové soutěži Národního divadla v Praze v dubnu 1971; inscenace nastudována k Roku českého divadla...
Article
15
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 4, 1983, č. 2, s. 5
Annotation: Úvodní stať k souboru příspěvků zabývajících se v posledních letech specifikou televizní dramatické tvorby (číslo je z větší části...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 7, 5. 2. 1958, s. 1
Annotation: Úvodník připomínající 150. výročí narození J. K. Tyla a s tímto výročím související (připravované) inscenace Tylových divadelních her.
Article
17
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 3, leden/únor 2020, s. 3
Annotation: Úvodník, v němž autor připomíná starší inscenace husitské trilogie A. Jiráska, tj. hry "Jan Hus", "Jan Žižka" a "Jan Roháč".
Article
18
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 7
Annotation: Úvodní komentář k interpretačním heslům, která představují projekt "Moderní česká divadelní hra (1896-1989); Mezi textem a inscenací (slovník...
Article
19
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 5. 2015
Annotation: Soubor úryvků z textů J. Grossmana o české literatuře a divadelnictví.
Article
20
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 1, 30. 9., Supplementum, s. 9-13
Annotation: Úvodní komentář k interpretačním heslům, která představují projekt "Moderní česká divadelní hra (1896-1989); Mezi textem a inscenací (slovník...
Article