By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 126, 8. 5., s. 5
Annotation: O pořadech Reduty Večer jen tak s Ivanem Vyskočilem.
Article
2
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 11, listopad, s. 14
Annotation: Článek.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 21, 22. 5., s. 5
Annotation: O proměnách estetického názoru na drama v poválečných letech; rovněž o edici Divadlo.
Article
4
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 8, říjen, s. 6-9
Annotation: O nejpozoruhodnějších dílech divadelní sezóny 1964-65.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 21, 1965, č. 79, 21. 3., s. 4
Annotation: O české a slovenské dramatické tvorbě; u příležitosti 20. výročí osvobození.
Article
6
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 3, březen, s. 1-3
Annotation: Úvaha o současném stavu malých divadel.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1965, č. 323, 21. 11., příloha, s. 2
Annotation: Úvaha o současném stavu českého a slovenského dramatu; nad repertoárem roku 1965.
Article
8
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 2, únor, s. 5-7
Annotation: Článek.
Article
9
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 3, březen, s. 8-11
Annotation: Článek.
Article
10
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 6, červen, s. 5-9
Annotation: Článek.
Article
11
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 7, září, s. 2-5
Annotation: Zhodnocení původní dramatické tvorby v uplynulé divadlení sezóně.
Article
12
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 2, 16. 9. 1964, s. 2
Annotation: K zákazu scénky v Olomouci.
Article
13
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [6], červen, s. 71-73
Annotation: Mj. o zobrazení mladé generace v současných hrách.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 10, říjen, s. 62-65
Annotation: O funkci "trapna" v současné české dramatice.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 27, 1. 2., s. 5
Annotation: O úkolech současné dramaturgie.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 3, 1978, č. 20, s. 4-5
Annotation: O dnešním pohledu na českou dramatickou klasiku.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 18/19, 12. 4. 1961, s. 2
Annotation: Též o problému zachycení současnosti v dramatu.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 41, 1961, č. 85, 26. 3., s. 4
Annotation: Charakteristika naší současné dramatické tvorby s úvahami o jejích perspektivách. S kapitolami Hlavní rozpory, Nová shémata, nové iluze, Vrátit...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 18, 1966, č. 12, prosinec, s. 397-399
Annotation: O čtivosti dramatických děl.
Article
20
In: Národní divadlo. -- ISSN 0323-2344. -- Roč. 29, 1953, č. 3, listopad, s. 14-15
Annotation: Výběr z nedatovaného článku J. Nerudy
Article