By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 7, s. 43-45
Annotation: Odpovědi na anketní otázky týkající se dramatických textů a jejich jevištních realizací.
Article
4
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [7], září, s. 5-14
Annotation: Odpovědi na otázky Které dílo poprvé u nás realizované v sezoně 1968 - 1969 považujete za nejpozoruhodnější: mezi původními dramaty, mezi...
Article
5
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [7], září, s. 5-14
Annotation: Odpovědi 29 divadelních kritiků na otázky po nejpozoruhodnějším díle domácí i zahraniční dramatické tvorby, divadelní režie a herecké interpretace...
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 18, 27. 3. 1968, s. 1, 4-5
Annotation: Anketa o stagnaci původní dramatické tvorby; též o svých tvůrčích plánech.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 20, 2009, č. 1, s. 115-140
Annotation: Odpovědi na otázky: 1. Jaké jsou hlavní tendence soudobého rádiového umění? Jaká je přítomnost a budoucnost rozhlasové hry? 2. Setkání s...
Article
9
11
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 3, 1978, č. 23, s. 4
Annotation: Odpovědi funkcionářů Svazu čes. dramatických umělců mladým tvůrcům (k anketě ve Scéně, č. 23).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 6, 1981, č. 3, 13. 2., s. 3; č. 4, 27. 2., s. 6; č. 6, 27. 3., s. 6
Annotation: Anketní odpovědi dramaturgů českých divadel o jejich práci s autory.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 7, 3. 4., s. 15
Annotation: Anketa na téma současného stavu politické satiry u nás.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 202, 30. 8., příl. Magazín MF Dnes, č. 35, s. 6-12
Annotation: Článek o problémech s uvedením nové Havlovy divadelní hry Odcházení. K článku je připojen úryvek z jejího textu a také anketa na téma "Havel...
Article
16
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září 1969, s. 11
Annotation: Anketa s herci Mahenovy činohry v Brně.
Article
17
18
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 201, 28. 8., s. 5
Annotation: H. Hrzalová odpovídá na otázku Jaká je úloha rozhlasové hry v dnešní době? (7. ročník Prix Bohemia se koná v Plzni 7.-11. 9. 1987).
Article
19
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 32, 2021, č. 1, s. 58-69
Annotation: Anketa k současnému stavu divadel vzhledem k pandemii covid-19.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 232, 2. 10., s. A4
iDnes.cz [online]. -- 2. 10. 2008
Annotation: Vyhlášení soutěže o nalezení fotografie s pravou podobou Járy Cimrmana.
Article