By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 12, 1970, č. 26, 30. 6., s. 14-19
Annotation: Chronologicky sestavené ukázky ze satirických her uvedených pražskými divadly.
Article
2
by Švankmajer, Jan, 1934-, Dryje, František, 1951-
Published Praha : Dauphin : Mladá fronta, 2001.
Annotation: Studie F. D. (s podtitulem Studie k principům filmové tvorby Jana Švankmajera) obsahuje kapitoly: Iluze a antiiluze, Ničivá nutkání, Sen tvorby,...
Book
3
5
In: Činohry a záznamy. -- s. 429-435
Annotation: Svazek obsahuje kromě souboru literárních a dramatických textů L. S. (s výjimkou dramatizace Dostojevského novely Strýčkův sen a divadelního...
Book Chapter
6
by Just, Vladimír, 1946-
Published Praha : Pražská scéna, 2002.
Annotation: Almanach, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
7
by Kofroň, Petr, 1955-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2002.
Annotation: Mezioborová práce, s oddíly: Z opery k textu (mj.: Janáčkův Kuligin, Dvořákův princ); Z textu k opeře (mj.: Proč Josef Suk nenapsal operu /též...
Book
9
by Voskovec, Jiří, 1905-1981, Werich, Jan, 1905-1980
Published Praha : Národní filmový archiv, 2001
Annotation: Druhý svazek mimodivadelní tvorby J. V. a J. W. obsahuje soubor textů z let 1922-1929, vycházejících v divadelních časopisech, divadelních a filmových...
Book
11
In: Mimoza. -- S. 209-210
Annotation: Čtvrtý svazek edičního projektu Pražská pětka, s oddíly: Jak to bylo (s. 7-66); Libreta a dokumenty (s. 67-142); Napsali o Mimoze (s. 143-184);...
Book Chapter
12
Annotation: Komentovaná antologie bohemikálních expresionistických dramat z let 1910-1924 (viz rozpis); s předmluvou A. Merenuse (s. 13-14), uvedenými studiemi,...
Book
13
Published Praha : fi BLUG, 1992.
Annotation: Antologie s průběžně zařazovanými komentáři k vybraným textům (s obecnější charakteristikou tvorby autora v určité etapě jeho vývoje,...
Book