By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 7, 9. 2., s.
Annotation: Rozhovor o literární a dramatické tvorbě N. Kocábové. Připojena bio-bibliografická poznámka "Natálie Kocábová (30)".
Article
2
In: Dramaturg. -- S. 397-398
Annotation: Ediční poznámka autora; s resumé v angličtině (s. 401-403); s Jmenným rejstříkem (s. 405-413); s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou...
Book Chapter
3
In: Rande. -- S. [2]
Annotation: Medailon; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
4
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 219
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o A. G, připojená k jeho autobiografické povídce Jednou s tatem na procházce (s. 212-219).
Article
5
In: Vratká prkna. -- 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
6
In: Sorento. -- 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
7
In: Zázrak v černém domě. -- 2. s. obálky
Annotation: Komentář k divadelní hře; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (3. s. obálky).
Book Chapter
8
In: Políbila Dubčeka. -- 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
9
In: Achilleův syn se ptá na svého otce. -- s. 44
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
10
In: Pomník. -- s. 48
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
11
In: Kašpar Hauser - dítě Evropy. -- s. 72
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
12
In: Máme ho!. -- 2. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
13
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2013, č. 24, léto, s. 66
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk úryvku z dramatu A. Jenski ("Mlč, Jobe, mlč: fragment hry", s. 66-71).
Article
14
In: Ádaeda. -- S. 38
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o Jeleně Kohoutové-Mašínové; s redakční poznámkou k edici Minus 21.
Book Chapter
15
In: Ponava (zmizelé řeky). -- s. 3-11
Annotation: Předmluva autora; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (3. s. obálky).
Book Chapter
16
In: Hašler.... -- 2. s. obálky
Annotation: Komentář k divadelní hře; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (3. s. obálky).
Book Chapter
17
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 13, 2014, č. 1/2, s. 79
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u ukázky (s. 76-79) z její dramatické hříčky Herbář ztracených vzducholodí.
Article
18
In: Šest mužů Jindřišky VIII. ; Nevěsta z tůně. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.
Book Chapter
19
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 9, 6. 9., s. 514-515
Annotation: Článek nacházející analogii k současnému politickému diskurzu "neklábosení a makání" ve starší české literatuře, zejména v dramatu V....
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 10-16
Annotation: Rozhovor; zejm. o Sidonově literární tvorbě a životě a o české literatuře. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Karol Efrajim Sidon".
Article