By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 16, 1980, č. 1, leden/únor, s. 10-11
Annotation: Monografická stať.
Article
2
by Boháč, Jaroslav
Published Praha : Dilia, 1962
Annotation: Tři zdramatizované vývevy: Johana; Šest lžiček; Havlíčkův pohřeb.
Book
3
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 4, 2006, č. 4, duben, s. 14-15
Annotation: Životopisný článek.
Article
4
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 8, 1999, č. 1, s. 1-3
Annotation: Životopisná studie; podrobně o jeho dramatickém díle.
Article
5
by Myšička, Zdeněk
Published Praha : Divadelní ústav, 1971
Book
6
In: Zpravodaj města Kroměříže. -- Roč. 4, 1969, č. 4, duben, s. 68-69; č. 5, květen, s. 94; č. 6, červen, s. 108-109; č. 7, červenec, s. 128
Annotation: Životopis M. P.; s popisem rukopisného svazku tří her s názvem Divadlo Matěje Pavlovského.
Article
7
In: Slepecká cvičení. -- přední záložka
Annotation: Autorský komentář k svazku obsahujícímu 7 rozhlasových her z 90. let a 2 hry pro "bytové divadlo" z konce 70. let; s autobiografickým textem Autor...
Book Chapter
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 11, 29. 5., s. 10
Annotation: O životě a tvorbě dramatika, básníka a prozaika F. Zavřela.
Article
9
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 48, 1984, obálka, s. 3 a záložka
Annotation: Autobiografie současného dramatika.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 42, 19. 2., příl. Magazín Dnes, č. 7, s. 61
Annotation: Portrét spisovatelky I. Procházkové, zaměřený zejm. na její tvorbu pro děti.
Article
11
by Burget, Eduard, 1972-
Published Praha : Academia, 2017.
Annotation: Monografie spojuje prvky biografické a obecně historické a snaží se postihnout literární, dramatické i publicistické dílo spisovatele a dramatika...
Book
12
Annotation: Divadelní program - sborník, obsahující kromě uvedených příspěvků i text hry (s. 67-117).
Book
13
In: Wagon. -- R. 2011, č. 1, s. 34
Annotation: Autoportrét doprovázející otisk úryvku z rozhlasové hry I. Myškové "Odpoledne s liliputem", odvysílané v rozhlasovém pořadu Čajovna.
Article
14
by Veselý, Antonín, 1888-1945
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
Annotation: Vydání zrevidovaného rukopisu Antonína Veselého o prvním řediteli Národního divadla Františku Adolfovi Šubertovi; obsahuje Obsazení her F....
Book
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 26, 26. 6., s. 62-64
Annotation: Stať o I. Vyskočilovi.
Article
16
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2004, č. 12, s. 52-58
Annotation: Jubilejní portrét, s kapitolkami: Výňatky z osobního spisu, Rozhlas, Úsilí o rozhlasovou hru, Mlynář a jeho dítě a odchod z rozhlasu, Uranie,...
Article
17
18
by Veltruský, Jiří, 1919-1994, Trávníčková, Olga
Published Brno : Nakladatelství Host, 1999
Annotation: Kritické vyd. původního rukopisu Veltruského strukturalistické studie z r. 1942 (teoretické přístupy jsou ve studii aplikovány na konkrétním...
Book
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 21, 2007, č. 4, zima, s. 20-25
Annotation: Studie.
Article
20
by Košťálová, Michaela, 1987-
Published [Praha] : Petrklíč, 2017.
Annotation: Publicistická biografie Karla Čapka; samostatné kapitoly jsou věnovány též jeho hrám "Věc Makropulos", "Bílá nemoc" a "Ze života hmyzu"; obsahuje...
Book