By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 6, 1962/1963, č. 20, 1. 5. 1963, s. 1, 8
Annotation: Diskuse o problému vnímání umění se zvláštním zřetelem k výchově diváka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 48, 1. 12., s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek, přednesený na brněnské konferenci dramatiků; s redakční poznámkou hodnotící konferenci.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 11, listopad, s. 491-493
Annotation: Odpovědi na otázky o přednostech i nedostatcích současného dramatu a jeho dalších tendencích.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 20, 26. 4. 1961, s. 4-5
Annotation: Z II. sjezdu SČDU; přispěli též Leoš Suchařípa a Jaroslav Vostrý o divadelní kritice a Artur Závodský o vydávání divadelně teoretické,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 16/17, 28. 3. 1962, s. 3
Annotation: Diskusní článek o teoretických otázkách současného socialistického dramatu.
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [1], leden, s. 27-36
Annotation: Beseda o obrozenských tendencích v současné dramaturgii.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 1969/1970, č. 7, 3. 12. 1969, s. 2
Annotation: Beseda o úkolech divadelnictví v současné politické situaci.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 153, 1. 7., příl. UM, s. 2-3
Annotation: Beseda po Festivalu divadelního mládí v Českých Budějovicích.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 6, 1962/1963, č. 3, 3. 10. 1962, s. 5
Annotation: Zhodnocení zahraničních diskusí o možnostech dramatické tvorby v období překotného technického rozvoje.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 25/26, 4. 7. 1962, s. 4
Annotation: Diskusní článek o hře.
Article
12
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 26, 1976, č. 52, 23. 12., s. 40
Annotation: Z besedy tvůrců inscenace Realistického divadla se studenty gymnázia Jana Nerudy; zvláště projev O. Daňka.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 156, 4. 7., s. 11
Annotation: Beseda s vedoucími pracovníky činohry, mj. s jejím dramaturgem Miloslavem Stehlíkem, o dramaturgickém plánu, původním dramatu aj.
Article
14
In: Situace '89 [samizdat]. -- Č. 4, [prosinec] 1989, s. 18
Annotation: Úryvky z příspěvků jednotlivých autorů z besedy s divadelníky ve Vinohradském divadle 29. 11. 1989 na téma budoucnosti českých divadel.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 12, 1987, č. 18, 11. 9., s. 3
Annotation: Diskusní článek o vydavatelské politice v oblasti teatrologické literatury.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 72, 26. 3., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o kvalitách filmu natočeného podle divadelní hry jejím autorem.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 5, 1980, č. 14/15, 30. 7., s. 7
Annotation: Záznam besedy uspořádané 21. 4. Činoherní komisí Svazu českých divadelních umělců k inscenaci.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 6, 1981, č. 6, 27. 3., s. 3, 6
Annotation: Výtah z diskuse na semináři o současném dramatickém umění; konal se v rámci 2. pražské divadelní přehlídky koncem roku 1980.
Article
19
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [3], březen, s. 37-41
Annotation: Beseda Karla Palouše, Zdeňka Dintera, Evžena Sokolovského, Miloše Hynšta a Jana Kopeckého o příčinách divadelního úspěchu hry.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 11, 17. 1. 1962, s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek o základních otázkách současného dramatu; reaguje na články A. Fuchse (DN, č. 6) a F. Götze (DN, č. 8).
Article