By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dvanáct. -- s. 91-105
Annotation: Doslov.
Book Chapter
2
In: Černé hodinky. -- s. 156-169
Annotation: Doslov.
Book Chapter
3
In: Totální kuropění. -- s. 105-111
Annotation: Doslov.
Book Chapter
4
In: Třetí sestra. -- s. 125-132
Annotation: Doslov.
Book Chapter
6
In: Konec masopustu. -- s. 104-115
Annotation: Doslov.
Book Chapter
7
In: Dnes a pozítří. -- s. 109-[111]
Annotation: Doslov převzatý ve zkrácené podobě z italského denního tisku.
Book Chapter
8
In: Mistr. -- s. 65-69
Annotation: Doslov v knize I. Klímy.
Book Chapter
9
In: Myši a hvězdy. -- s. 79-86
Annotation: Doslov.
Book Chapter
10
11
In: Zámek. -- s. 68-73
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 25-27
Annotation: Dva úryvky z doslovu k druhému svazku dramat F. Šrámka.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, květen/červen, s. [10]
Annotation: Úryvek z doslovu k hrám M. Jariše.
Article
14
In: Milenci z kiosku. -- s. 209-212
Annotation: Doslov.
Book Chapter
15
In: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. -- s. 58-61
Annotation: Doslov; - s různými komentáři ke hře (s. 62-67, viz rozpis); s přehledem Dramatická tvorba L. Smočka (s. 67).
Book Chapter
16
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 1, s. 106
Annotation: Doslov k otištěnému textu; s charakteristikou tvorby L. A.
Article
17
In: Golem. -- s. 41-43
Annotation: Doslov.
Book Chapter
18
In: Zahradní slavnost. -- s. 59-79
Annotation: Doslov.
Book Chapter
19
20