By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: My 64. -- Roč. 1, 1964, č. 2, únor, s. 44-45
Annotation: Glosa; o zobrazení mladých v současných českých a slovenských hrách.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 7. 1., s. 54
Annotation: Spisovatel a scenárista píše řediteli ČT, aby dal prostor pro natáční a vysílání původních českých inscenací.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 18, 2. 5., s. 4
Annotation: Glosa o podceňování a malé popularizaci rozhlasových her.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1975, č. 275, 21. 11., s. 5
Annotation: Glosa o televizním přenosu dramatického pásma absolventů AMU inscenovaného v DISKu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 27, 4. 7., s. 2
Annotation: Glosa vybízející k vydávání krátkých scének a výstupů formou letáků.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 21, 12. 5., s. 5
Annotation: O nerovnoměrném zastoupení původní české dramatiky v repertoáru pražských a mimopražských divadel.
Article
7
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 134
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 134
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 5, s. 32
Annotation: Glosa k (pravděpodobně fiktivnímu) dramatu M. Šandy "Posilovna", zmíněny další (skutečné) Šandovy hry.
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 46, 12. 11., s. 67
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 4, duben, s. 94
Annotation: Kritická glosa o poměru českých a italských divadelních her, uváděných v ČSR.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 1, 3. 1., s. 71
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 2, 3. 1., s. 18
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 112, 14. 5., s. C10
Annotation: Přehled; mj. k níže zmíněné knize.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 26/27, 25. 6., s. 89
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 279, 28. 11., s. 13
Annotation: Glosa k otevřenému dopisu P. K. (Divadelní noviny č. 20/1998) se stanoviskem k neuvedení jeho hry Divadlem na Vinohradech.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 282, 2. 12., s. 8
Annotation: Glosa k Otevřenému dopisu P. Kohouta ředitelce Divadla na Vinohradech, jež odmítlo jeho poslední hru.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- roč. 22, 2011, č. 47, 24. 11., s. 19
Annotation: Režisérova lyrická glosa o inscenované hře.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 1, 1976, č. 8/9, 9. 8., s. 1
Annotation: Úvodník pracovníka oddělení kultury ÚV KSČ, věnovaný úrovni současné původní dramatické tvorby.
Article
20
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 1, 1976, č. 3, březen, s. 20
Annotation: Před premiérou inscenace v Ostravě.
Article