By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [14]
Annotation: Autorův komentář k vlastní divadelní tvorbě je doplněn informací o souborném vydání tří her F. Langera.
Article
2
by Kopecký, Milan, 1925-2006
Published Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1981.
Annotation: Skripta; komentovaná antologie divadelních textů, rozdělená do oddílů Hry velikonoční, Hry biblické, Hry satirické, Hry vánoční a hry o svatých,...
Book
3
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 21, 1971, č. 11, listopad, s. 1 a 3
Annotation: Komentář k uveřejněnému textu (ČsL, č. 10).
Article
4
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 3, březen, s. 168
Annotation: Komentář o autorově dramatické tvorbě a hře "Host v noci".
Article
5
In: Spací vady. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář ke knize; - kniha je doprovozena fotografiemi z inscenace hry v Divadle Na zábradlí.
Book Chapter
6
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 12, prosinec, s. 37-41
Annotation: U textu Hra lidová (Milovat budeš bližního svého); montáž z her vánočních a pašijových; s použitím lidových písní a říkadel uspořádala...
Article
7
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 41, 1974, č. 9, 18. 2., s. 14
Annotation: Autor o své hře.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 4, duben, s. 139
Annotation: Komentář ke konferenci na Dobříši o problematice rozhlasové hry.
Article
9
In: Kamenná, divná věc.... -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s Ediční poznámkou (s. [142]).
Book Chapter
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 46, 14. 11., s. [4]
Annotation: Autor komentuje svoje dílo.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 22, 1. 6., s. 64
Annotation: Režisérka a autorka o divadelní hře Prádelko.
Article
12
In: Sbohem Sokrate. Stěhování duší. Hlasy ptáků. -- s. 243-247
Annotation: Komentář ke třem Topolovým hrám ze 70. a 80. let obsahuje bibliografické údaje o předchozích (i samizdatových) vydáních a o scénických provedeních...
Book Chapter
13
14
In: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. -- s. 58-61
Annotation: Doslov; - s různými komentáři ke hře (s. 62-67, viz rozpis); s přehledem Dramatická tvorba L. Smočka (s. 67).
Book Chapter
15
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1997, č. 6/7, s. 160-163
Annotation: Komentář k loutkové hře pro děti.
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 55, 1966, č. 57, 8. 3., s. 2
Annotation: Poznámka k poslednímu vydání editora Miroslava Halíka.
Article
17
by F. K.
In: Černý milenec. -- Přední a zadní záložka
Annotation: Komentář textu s fot. autora; s vydavatelskou poznámkou (s. [191]).
Book Chapter
18
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 45, 1978, č. 26, 12. 6., s. 4
Annotation: K rozhlasovému provedení.
Article
19
In: Dramaturg. -- S. 397-398
Annotation: Ediční poznámka autora; s resumé v angličtině (s. 401-403); s Jmenným rejstříkem (s. 405-413); s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou...
Book Chapter
20
online
In: Čítárny [online]. -- 17. 1. 2019
Annotation: Ukázka z dramatické tvorby V. Provazníkové uvozena krátkým komentářem.
Article