By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 102, 6. 9., s. 3
Annotation: Kritika inscenace hry O. Scheinpflugové Guayana.
Article
2
In: Pro a proti '62. -- S. 103-126
Annotation: Úvaha (redakčně zkrácená, rozdělená do devíti kapitol) bilancuje šestnáctiletý vývoj české a slovenské dramatické tvorby, konkrétně otázku...
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 99, 26. 4., s. 3
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 38, 20. 6., s. 3
Annotation: Kritika inscenace pásma Z. Vavřína.
Article
5
In: Pro a proti '61. -- S. 167-172
Annotation: Zamyšlení nad způsoby charakterizace postav mladých v soudobé dramatice. Základním prostředkem charakterizace mládeže je zpřítomnění jejich...
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 61, 12. 3., s. 3
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 59, 9. 3., s. 4
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 67, 26. 7., s. 3
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
9
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 3, 1952, č. 1, leden, s. 49-51
Annotation: Kritické poznámky ke hře M. Kroha "Město na pomezí".
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 3, s. 28-39
Annotation: Rozbor Havlovy "Zahradní slavnosti".
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 38, 20. 6., s. 3
Annotation: Kritika inscenace J. K. Tyla.
Article
12
online
In: Dým [samizdat]. -- Č. 27, 1980, říjen, s. [8-9]
Annotation: Úryvek z publikace věnovaný trampskému divadlu.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 221, 22. 9., s. 3
Annotation: Kritika Vyskočilova nastudování hry Loupežník.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 60, 11. 3., s. 4
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 84, 9. 4., s. 4
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 56, 13. 7., s. 3
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
17
In: Vysoc.činná [samizdat]. -- Č. 2, 1990, s. [28]
Annotation: Glosa k dramatické tvorbě 70. a zejména 80. let 20. století; autor se v této souvislosti kriticky rozepisuje o představení "Zapomenutého vězně"...
Article
18
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 11, listopad, s. 777-781
Annotation: Kritika filmové adaptace dramatu P. Kohouta "Taková láska".
Article
19
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 6, červen, s. 414-417
Annotation: Kritika filmové adaptace divadelní hry P. Kohouta.
Article
20
In: Pro a proti '61. -- S. 149-156
Annotation: Východiskem článku je jednoduchá teze a protikladu "starého", které je nepřátelské, sobecky individualistické, a "nového", pozitivního, aktuálního....
Article