By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 201-218, 247-251
Annotation: Studie. Obrazová příloha je otištěna na s. 247-251.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 2, 1954, č. 2, 30. 6., s. 111-135
Annotation: Rozbor tvorby.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 5, 1949, č. 77, 1. 4., s. 3
Annotation: Rozbor hry.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 2, 1954, č. 4, 30. 12., s. 325-351
Annotation: Rozbor dramatických pokusů J. W.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 40, 5. 10., s. 6-7
Annotation: Rozbor dramatu P. Kohouta.
Article
6
7
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 1, leden, s. 34-39
Annotation: Rozbor divadelní hry M. Jariše "Inteligenti".
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 302-328
Annotation: Studie se věnuje dramatickému dílu F. X. Šaldy; připojeny čtyři karikatury.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 3, 6. 2., s. 19
Annotation: Text vznikl v rámci grantového projektu Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 2, 1954, č. 1, 30. 3., s. 29-40
Annotation: Rozbor srovnávající hru J. K. Tyla s hrou A. Kotzebuea (vliv charakterů postav na ideovost, realismus a národní charakter díla u Tyla).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 7, 2. 4., s. 6-7
Annotation: Studie o hře R. U. R. Autorka mj. uvádí čtyři filmy (Vesmírná Odyssea 2001, Blade Runner, Terminator 2 - Soudný den, Wall-e), ve kterých spatřuje...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 10. 12, s. 16
Annotation: Otisk z chystané knihy Podobizny, komparace níže zmíněných děl.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 6, 9. 2., s. 6
Annotation: Srovnání dvou provedení inscenace - hradeckého a pražského.
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 4, duben, s. 297-300
Annotation: Literárněvědný rozbor divadelní hry O. Daňka "Steelfordův objev".
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 6, 1956, č. 17, 26. 4., s. 18-19
Annotation: Článek rozebírající uvedené hry. Doprovozeno fotografiemi z představení.
Article
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 10, 1959, č. 1, leden, s. 34-43
Annotation: Kritický rozbor rozhlasových her F. Pavlíčka
Article
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 6, červen, s. 482-488
Annotation: Rozbor divadelní hry J. Topola "Půlnoční vítr".
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 6, červen, s. 472-476
Annotation: Rozbor divadelní hry M. Stehlíka "Vysoké letní nebe".
Article