By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Academia : Kabinet pro studium českého divadla, 1977.
Annotation: S kapitolami Proměny romantického divadla za buržoazně demokratické revoluce a za bachovské reakce (1848-1861), Pozdní romantismus na pofesionálním...
Book
2
by Danaher, David S.
Published Praha : Argo, 2016.
Annotation: Monografie ukazuje, proč je Havlův odkaz i dnes stále významný a proč zůstane významný i pro nadcházející generace, které Havla neznaly jako...
Book
3
by Závodský, Artur, 1912-1982
Published Praha : Divadelní ústav, 1963
Annotation: Monografie s částmi Život, Dílo, Obsahy her, Bibliografie díla, Výběr literatury o životě a díle.
Book
4
by Svejkovský, František, 1923-
Published Praha : Universita Karlova, 1966
Annotation: Monografie s kapitolami Počátky (12.-13. století) a Doba rozvoje (14.-15. století).
Book
5
Published Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1972
Annotation: Dějiny českého divadla let 1771-1890 a dějiny slovenského divadla let 1830-1920.
Book
6
by Srba, Bořivoj, 1931-2014
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2006
Annotation: Monografie; - s Předmluvou (s. 7-16), se vstupní částí: Ludvík Kundera - život a dílo (s. 17-39), s Úvodem: Programová východiska (s. 43-97,...
Book
7
by Machková, Eva, 1931-
Published Praha : Kant, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie zabývající se problémy pohádkové dramatiky pro děti, konkrétně her, které vznikly od poslední čtvrtiny 19. stol. až do konce 80....
Book
8
by Blahynka, Milan, 1933-
Published Praha : Divadelní ústav, 1972
Annotation: Monografie s kapitolami Život, Dílo, Obsahy a Bibliografie (Texty, otisky, inscenace a referáty o nich, Ostatní literatura o Nezvalovi dramatikovi,...
Book
9
by Srba, Bořivoj, 1931-2014
Published Praha : Panorama, 1988.
Annotation: S Úvodem (s. 11-13) a s oddíly: Nástup nové generační směny (s. 14-28); Boj za udržení pozic avantgardy (s. 29-90); Pokusy o překonání umělecké...
Book
10
by Černý, Jindřich, 1930-2020
Published Praha : Academia, 2007.
Annotation: První část autorova rozsáhlého projektu zpracovávajícího poválečné dějiny českého divadla; s autorovou Předmluvou (s. 7-9) a Doslovem (s....
Book
11
by Janoušek, Pavel, 1956-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2009.
Annotation: Monografie; s úvodem Začátek (Divadlo a nedivadlo, literatura a neliteratura) /s. 7-26/ a s kapitolami: Kořeny (s. 27-40); Text-appealy (s. 41-61,...
Book
12
by Mikulášek, Miroslav, 1930-
Published Brno : Universita J. E. Purkyně, 1975
Annotation: Monografie o dramatickém díle V. V. Majakovského s kapitolami Iskanija, "Vse zanovo!", Borba prodolžajetsja a Smech-delo ne šutočnoje!; v rezumé...
Book
13
by Burget, Eduard, 1972-
Published Praha : Academia, 2017.
Annotation: Monografie spojuje prvky biografické a obecně historické a snaží se postihnout literární, dramatické i publicistické dílo spisovatele a dramatika...
Book
14
by Just, Vladimír, 1946-
Published Praha : Academia, 1993.
Annotation: Volné pokračování monografie V. J. Věc: Vlasta Burian (Praha, Rozmluvy 1991) s kapitolami Zrod klauna, Italská opera a české souvislosti, Opera...
Book
15
by Kratochvíl, Miloš Václav, 1904-1988
Published Praha : Práce, 1983.
Annotation: Populárně naučná kniha o historii českého divadla a zvláště: Národní divadlo v dobových souvislostech politických a kulturních s kapitolami...
Book
16
by Dubská, Alice, 1938-
Published Praha : Akademie múzických umění, 2011.
Annotation: Monografie; - s kapitolami: K začátkům českého loutkářství; Náchodský měšťan Jan Jiří Brát; Cesta Antonína Bráta - Antona Pratteho z...
Book
17
by Janáček, Jiří, 1927-
Published Liberec : Nakladatelství RK, 2010.
Annotation: Publikace o německém divadelním dění v Liberci (od nejstarších dob do postavení nové budovy 1883); - s předmluvou (s. 5) a oddíly: Od duchovních...
Book
18
by Cindlerová, Jana, 1979-
Published Praha : KANT, 2016.
Annotation: Monografie nabízí dramaturgický rozbor pěti her Karla Čapka (viz rozpis), čímž chce podle autorova vyjádření přispět k vědomí národní...
Book
19
by Fischer, Otokar, 1883-1938
Published Praha : Čs. spisovatel, 1983.
Annotation: Reedice monografie, původně vydané jako IV. svazek Dějin Národního divadla v roce 1933 {Národní divadlo}, obsahuje kapitoly Odkaz a dědicové,...
Book
20
by Schulzová, Eva
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie - přepracovaná verze diplomové práce.
Book