By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 9, září, s. 55-56.
Annotation: Nekrolog o dramatikovi a herci.
Article
2
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2000, č. 4, s. 58-60
Annotation: Nekrolog; - v rubrice Bulgarica-Bohemica.
Article
3
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 26, 1946, č. 112, 14. 5., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 47, 25. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog V. Štecha († 23. 2. 1947).
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 38, 17. 9., příl. Divadelní tvorba, září, s. 3
Annotation: Recenze; s nekrologem M. L. k 23. 5.
Article
6
In: Prager Presse. -- Roč. 11, 1931, č. 211, 6. 8., odpolední vydání, s. 3
Annotation: O dramatickém umění zemřelé členky Národního divadla (5. 8. v Podolském sanatoriu a jejích zásluhách o českou dramatickou literaturu). Hübnerová...
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 11, listopad, s. 58-59
Annotation: Nekrolog o F. Bohdalovi (zemřel 7. 7. 2012 v Brně).
Article
8
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 217, 10. 11., s. 12
Annotation: Glosa k úmrtí autorky dramat pro loutkové divadlo.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 46, 16. 11., s. 88
Annotation: Nekrolog autorky her pro loutkové divadlo I. Peřinové.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 15, 1959, č. 190, 11. 8., s. 1, 5
Annotation: Nekrolog E. F. Buriana.
Article
11
online
In: Dým [samizdat]. -- Č. 31, 1981, 29. 7., s. [16-17]
Annotation: Nekrolog Jiřího Voskovce (1. 7. 1981, Pearblossom), doprovozený textem písně "Vy nevíte, co je středověk".
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 22, 13. 5. 1959, s. 7
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 4, 17. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 22, 2009, s. 295-301
Annotation: Nekrolog. Citován úryvek dopisu V. Rona F. Černému. Doplněno o výběrovou bibliografii prací V. Rona (s oddíly Knihy; Kolektivní díla; Dramatická...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 270, 22. 11., s. 8
Annotation: Nekrolog vydavatele, který se zasloužil o vydávání českých autorů v Německu.
Article
16
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 41-46
Annotation: Komentované ukázky z díla J. Mahena.
Article
17
online
In: iRozhlas [online]. -- 16. 6. 2015
Annotation: Nekrolog; připojen audiozáznam rozhovoru s divadelním dramaturgem J. Vedralem.
Article
18
19
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 151-152
Annotation: Biografické heslo a nekrolog V. Rona (s fot.); s připojenou edicí Vodseďálkovy hry o Libuši (s. 154-173, s úvodním Ronovým dopisem, s. 153).
Article
20
online
In: iRozhlas [online]. -- 6. 6. 2010
Annotation: Nekrolog; připojen audiozáznam rozhovoru s Z. Svěrákem.
Article