By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 8, 1971, č. 1, leden - č. 12, prosinec, příloha, s. 11-14
Annotation: Pokračování slovníkových hesel o českých i světových hrách; v č. 3 je začátek III. dílu Podněty a doplňky.
Article
2
Published Praha : Libri : Národní divadlo, 2004.
Book
3
by Černíková, Jarmila, 1930-2007
Published Praha : IPOS (Informační a poradenské středisko pro místní kulturu) - Artamo (pracoviště pro neprofesionální umění a estetickou výchovu), 1997
Annotation: Katalog her napsaných v období 1945 - 1990, se synopsemi vybraných 52 her 85 českých autorů a s výčtem dalších vybraných her představujících...
Book
4
by Dvořák, Jan, 1951-
Published Praha : Pražská scéna, 2000.
Annotation: Slovník zahrnuje též autorské osobnosti.
Book
5
by Moc, Jiří
Published Praha : Česká televize, 2009.
Annotation: Slovník zachycuje 235 televizních seriálů natočených v letech 1959-2009, s ucelenými faktografickými údaji, s autorovým osobním hodnocením...
Book
6
by Novotný, David Jan, 1947-
Published Praha : Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, Katedra scenáristiky a dramaturgie, 2000
Annotation: S autorovou Předmluvou ke druhému vyd. učebnice; rozpis viz u prvního, dvousvazkové vyd. z r. 1995; se seznamy citovaných filmů (s. 97-98; 168-173),...
Book
7
by Makovská, Jana
Published Praha : Akademie múzických umění ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1982
Annotation: Skripta.
Book
8
by Císař, Jan, 1932-2021
Published Praha : Akademie múzických umění, 2004.
Annotation: Skripta, s Úvodem (s. 5-7, o metodě divadelní historiografie) a s částmi: Měšťanské divadlo (1862-1887), s. 8-37; Diferenciace měšťanského...
Book
10
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 7, 1970, č. 11, listopad, s. 1-16; č. 12, prosinec, příloha, s. 1-16
Annotation: Slovníková hesla českých i světových dramatických autorů A - M.
Article
11
Published [Plzeň] : Nadační fond Mariánská Týnice : Muzeum a galerie severního Plzeňska, 2006.
Annotation: Soubor statí zachycujících ochotnické aktivity v obcích severního Plzeňska (řazeno abecedně podle míst); s fotografickým doprovodem.
Book
12
by Paříková, Marie, 1934-
Published Praha : Městská knihovna, 1985.
Annotation: Stručné zpracování díla: Dějiny českého divadla, IV. díl, 1983; s názvovým rejstříkem her a s jmenným rejstříkem.
Book
13
by Makovská, Jana
Published Praha : Akademie múzických umění, 1983
Annotation: Skripta s kapitolami Počátky českého profesionálního divadla (1785-1812), České divadlo v období upevnění reakčního absolutismu (1812-1834),...
Book
14
by Makovská, Jana
Published Praha : Akademie múzických umění, 1984
Annotation: Skripta s kapitolami České divadlo v období obnovení národního života (šedesátá léta 19. století), České divadlo v období prohlubování...
Book
15
by Ulrychová, Irina, 1953-
Published Praha : Akademie múzických umění, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 2007
Annotation: Studijní příručka, s kapitolami: Od situace k příběhu; Problémová situace; Od tématu ke scénáři - plánování dramatu; Práce s literární...
Book
16
by Richter, Luděk
Published Praha : Dobré divadlo dětem (Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež), 2004
Annotation: První díl třísvazkové příručky, s Úvodem (s. 5) a s oddíly: Vznik pohádky ve folkloru (s. 6-22); Vlastnosti pohádky (s. 23-52); Pohádka mimo...
Book
17
by Černíková, Jarmila, 1930-2007
Published Praha : IPOS (Informační a poradenské středisko pro místní kulturu) - Artamo (pracoviště pro neprofesionální umění a estetickou výchovu), 1997
Annotation: Katalog her 26 českých autorů, se synopsemi vybraných 52 her a s odkazy na dalších více než 440 her z let 1918 - 1945; s předmluvou Informace...
Book
18
Published Praha : Academia, 1983.
Annotation: Dějiny s oddíly Činoherní divadlo od vzniku Československa do počátku hospodářské krize (1918-1929), Činoherní divadlo v letech zápasů proti...
Book
19
by Makovská, Jana
Published Praha : Akademie múzických umění, 1986
Annotation: Skripta s kapitolami České divadelnictví v prvním desetiletí samostatné Československé republiky (1918-1929), Vývoj oficiálního divadla ve třicátých...
Book
20
by Makovská, Jana
Published Praha : Akademie múzických umění, 1985
Annotation: Skripta obsahují úvod a kapitoly Formování českého avantgardního uměleckého hnutí ve dvacátých letech, Úsilí o vytvoření proletářského...
Book