By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 30, 1974, č. 233, 2. 10., s. 6
Annotation: Přehledový referát.
Article
2
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1965, č. 5, květen, s. 74-75
Annotation: Kritický přehled inscenací Čs. rozhlasu.
Article
3
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 27-32
Annotation: Přehled vývoje české rozhlasové hry od r. 1945.
Article
4
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1963, č. 3, březen, s. 43-45
Annotation: Přehled úspěšných rozhlasových her.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 25, 1969, č. 189, 13. 8., s. 6
Annotation: Přehled připravovaných inscenací původních televizních her.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 25, 1969, č. 188, 12. 8., s. 6
Annotation: Přehled připravované původní dramatické tvorby.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 41, 8. 10., s. 9
Annotation: Přehledový referát o cyklu původních televizních her.
Article
8
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1975, č. 1, s. 62-67
Annotation: Stať s tabulkami sledovanosti.
Article
9
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1975, č. 3, 23. 4., s. 49-60
Annotation: Kritický přehled inscenací provedených v rámci cyklu her o hrdinech socialistické práce a boji dělnické třídy.
Article
10
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2000, č. 4, s. 44-46
Annotation: Přehledová stať; - v rubrice Češki teatar v men.
Article
11
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 294, 15. 12., s. 19
Annotation: Přehled nejprodávanějších knih s poznámkou.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 187, 9. 8., s. 5
Annotation: Přehled dramatické a operní tvorby.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1972, č. 31, 2. 8., s. 11
Annotation: Přehled pražských premiér v sezóně 1971-72.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 158, 6. 7., s. 5
Annotation: Bilance dramatické tvorby sezóny 1973/1974.
Article
16
In: Universum. -- ISSN 0042-0417. -- R. 1970, č. 8, s. 67-71
Annotation: Přehled dramatické tvorby šedesátých let.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 47, 1961, č. 2, duben, s. 86-91
Annotation: Stručný přehled českého a slovenského dramatu po r. 1945.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 6, prosinec, s. 522-537
Annotation: Přehledová stať.
Article
19
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 1, září, s. 19-22; č. 2, říjen, s. 43-44; č. 3, listopad 1969, s. 69-70
Annotation: Soupis repertoáru se základními daty o jednotlivých inscenacích.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 7, 10. 9., příl. Host do školy, č. 4, s. 16-17
Annotation: Přehledový text, mapující českou dramatickou produkci po listopadu 1989.
Article