By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 7, 1982, č. 4, 26. 2., s. 3
Annotation: Polemická stať před 3. sjezdem Svazu českých divadelních umělců.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 5, květen, s. 169-170
Annotation: Polemika se soudy pronesenými v rámci rozhlasové besedy v Brně o hře M. U.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1969, č. 1, 3. 9., s. 12
Annotation: Polemika s článkem A. Fuchse (Svobodné slovo 30. 7.).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 21, 26. 5., s. 8
Annotation: Polemika se základní ideou a zápletkou hry Majitelé klíčů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 6, 1968, č. 27, 4. 7., s. 14
Annotation: Polemický článek k ohlasu vídeňského nastudování.
Article
6
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 57, 1968, č. 127, 28. 5., s. 4
Annotation: Polemika s nesprávným ideovým hodnocením hry F. L.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 2, 15. 1., s. 2
Annotation: Úvaha nad pojmem kladný hrdina v souvislosti s hrou F. Hrubína.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 4, duben, s. 175
Annotation: Polemika s referátem Hlasu revoluce 7. 2. o pojetí hry M. K.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 13, 31. 3., s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek k článku: Hájek Jiří (Kmen č. 10).
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 4, duben, s. 90-94
Annotation: Polemický článek autora Kapitol o současném dramatu (Plamen 1962, č. 8 a 9) s kritikem R. Seluckým (Literární noviny 1962, č. 42) o souvislostech...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 21, 3. 5. 1967, s. 6
Annotation: Polemika s článkem V. Procházky (DN, č. 17).
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 23, 31. 5. 1967, s. 6
Annotation: Polemika s článkem K. Tauše (DN, č. 21).
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 7, červenec, s. 11-16
Annotation: K článku P. Karvaše (Divadlo č. 1).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 22, 2. 6., s. 4
Annotation: Polemika s názorem D. Pokorného na hru Majitelé klíčů (LN, č. 21).
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 10, říjen, s. 164-5
Annotation: Polemika s úvodníkem Leoše Suchařípy Rub a líc tradice (Divadelní noviny 5, č. 1) o karlovarském divadelním festivalu, o českém dramatu a o...
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 8, srpen, s. 88-89
Annotation: Polemická stať k stejnojmennému článku V. Feldsteina (Plamen, č. 5).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 25, 21. 6. 1961, s. 5
Annotation: Polemika s referáty o inscenaci hry.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 46, 5. 11., s. 2
Annotation: Odpověď na stížnost P. Hanuše (LN, č. 43).
Article
19
In: Květy. -- Roč. 2, 1867, sv. 2, s. 111
Annotation: V rubrice Hlídka literární zveřejněna polemika s názorem časopisu Budivoj o příčinách nezájmu solidního čtenářstva o krásnou literaturu....
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 286
Annotation: Polemika s příspěvkem P. Janouška uveřejněným v anketě ČL č. 6/2003 - týká se českého dramatu šedesátých let.
Article