By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [14]
Annotation: Autorův komentář k vlastní divadelní tvorbě je doplněn informací o souborném vydání tří her F. Langera.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 34, 17. 8., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Poznámka o webu Panáček v říši mluveného slova - http://mluveny.panacek.com - obsahujícím databázi rozhlasových her.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 1, leden, s. 142
Annotation: Poznámka o brněnské konferenci o dramatu, která se konala 16. 11. 1962.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1966, č. 340, 10. 12., s. 2
Annotation: Poznámka k výsledkům soutěže uspořádané Čs. televizí.
Article
5
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 39, 2002, č. 3, [červen], příl. Divadelní hry prověřené jevištěm, č. 3, s. 1
Annotation: Poznámka k otištěné hře (příl., s. 2-18); s biografickými infomacemi o autorovi v úvodní redakční poznámce.
Article
6
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 19, 1989, č. 37, s. 130-133
Annotation: Poznámky k prvnímu českému divadelnímu programu z r. 1609 ke školské hře Příběh svatého, spolu i příkladného jak života, tak i mučedlnictví...
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 10, 11. 3., příl. Kmen, s. 1, 8
Annotation: Úvodník o současné situaci dramatického umění.
Article
8
In: Čas. -- Roč. 14, 1900, č. 19 (134), 18. 10., s. 3; č. 26 (141), 25. 10., s. 4
Annotation: Mj. o novinkách literárních a z dramatické tvorby.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 260, 7. 11., s. 18
Annotation: Poznámka o nové hře P. Kohouta před její premiérou v Národním divadle.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 10, říjen, s. 46
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 221, 20. 9., příl. Salon, č. 788, s. 7
Annotation: Poznámka o divadelní hře J. Rudiše u otištěné ukázky. Hra bude mít premiéru 11. 10. v Divadle Feste, Kabinet Múz, Brno.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 39, 21. 6., s. 3
Annotation: Autor upozorňuje na nepovolenou produkci svého nedokončeného díla "Noc". Uvádí na pravou míru, že coby autor tého hry nezemřel v koncentračním...
Article
14
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2005, č. 9, září, s. 21
Annotation: Poznámka o hře uváděné v Divadle Na zábradlí.
Article
15
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 39, 2002, č. 2, [květen], příl. Divadelní hry prověřené jevištěm, č. 2, s. 1
Annotation: Poznámka k otištěné hře (s. 2-7) z repertoáru pražského Divadla Kámen; s redakční poznámkou.
Article
16
In: Cowboyův sen. -- s. [23]
Annotation: Hra byla napsána - dokončena 29. července 1963 a zatím jedinkrát uvedena v Kabinetu múz v režii J. A. Pitínského 2. května 1992.
Book Chapter
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 39, 27. 12., s. 5
Annotation: Příspěvek člena redakční rady sborníku, který je výběrem z pěti samizdatových čísel časopisu z let 1986-1989.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 12, 1987, č. 8, 27. 4., s. 12
Annotation: Poznámky z výroční konference pražské pobočky SČDU; psáno z pozice dramatika.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 22, 31. 5., s. 19
Annotation: Poznámka k četbě dramatu M. Františáka, s úryvkem z jeho textu.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 68, 26. 4., příl. Salon, č. 516, s. 3
Annotation: Poznámka u hry A. Goldflama otištěné na s. 1, 3.
Article