By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kulturní kalendář Mostecka. -- Roč. [8], 1965, č. 10, 1. 10., s. 4-6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 1, březen, s. 75-78
Annotation: Recenze ve formě konfese; s následujícím příspěvkem pod společným názvem Dějiny v diskusi.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 32, 8. 8., s. 6
Annotation: Kritický přehled původní televizní dramatické tvorby, uvedené na obrazovky v prvé polovině roku.
Article
4
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1965, č. 5, květen, s. 74-75
Annotation: Kritický přehled inscenací Čs. rozhlasu.
Article
5
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 10, 1975, č. 18, 23. 4., s. 9
Annotation: Dramaturg o cyklu her o hrdinech socialistické práce a boji dělnické třídy.
Article
6
7
In: Divadlo. -- Roč. 17, 1966, č. 3, březen, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 2, 12. 2., s. 130-131
Annotation: Recenze.
Article
9
Published Praha : Divadelní ústav, 1966
Annotation: Sborník kritik a recenzí z festivalových vystoupení.
Book
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 18, 21. 1., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze nejnovějšího čísla časopisu.
Article
11
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 7, 1998, č. 150, 29. 6., příl. Kultura, červenec '98, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 15, 20. 9., s. 15
Annotation: Recenze sborníku pěti her.
Article
13
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 6, 8. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 270, 21. 11., s. 18
Annotation: Recenze divadelní hry.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 7, 3. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 171-173
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 17, 21. 10., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 9
Annotation: Recenze divadelní hry.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 52/1, 27. 12., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 41, 1985, č. 301, 21. 12., s. 5
Annotation: Recenze ročenky Divadla J. Wolkra.
Article