By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 31, 1975, č. 281, 26. 11., s. 9
Annotation: O problematice současného dramatu a o vlastní tvorbě O. D.
Article
2
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 9, 1965/1966, č. 8, 15. 12. 1965, s. 7
Annotation: Rozhovor o naší dramatické tvorbě.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 169, 20. 6., příloha, s. 2
Annotation: O uměleckých cílech; s výčtem připravovaných her.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 21, 1965, č. 207, 29. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor s hercem a dramatikem o původních dramatech uvedených Divadlem čs. armády.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 41, 11. 10., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s vedoucím uměleckého programu Čs. televize; též o televizní hře a spolupráci s autory.
Article
6
In: Středoškolák. -- ISSN 2336-8608. -- Roč. 3, 1947, č. 4, 14. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 289, 12. 12., s. 9
Novinky.cz [online]. -- 12. 12. 2013
Annotation: Rozhovor. Premiéra hry je 12. 12. (Divadlo Na Jezerce).
Article
8
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 28, 1979, č. 3, 6. 2., s. 44-47
Annotation: Rozhovor s dramaturgy televizního seriálu.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 16, 3. 8., s. 24-25
Annotation: Rozhovor se zakladatelem databáze rozhlasové tvorby Panáček v říši mluveného slova, mj. o historii českých rozhlasových her a jejich realizací.
Article
10
In: G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 10, 1974, č. 12, 26. 11., s. 8
Annotation: S rozhovorem s šéfdramaturgem Hlavní redakce literárně dramatického vysílání Čs. rozhlasu V. Remešem o situaci rozhlasové hry.
Article
11
In: Moravskoslezský večerník. -- Roč. 2, 1969, č. 11, 17. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor se spisovatelem, vedoucím literánědramatického vysílání ostravského rozhlasu, o rozhlasových hrách.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 3, 4. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s hlavním režisérem Čs. rozhlasu o rozhlasové hře.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 23, 1967, č. 8, 8. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s upravovatelem hry; též o edičních problémech při vydávání lidových her.
Article
14
15
In: G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 11, 1975, č. 11, listopad, s. 4
Annotation: Rozhovor s dramatikem, režisérem a hercem o jeho "hudebním divadle".
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 93, 1978, č. 53, 3. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím redaktorem.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1977, č. 271, 16. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím nově ustaveného oddělení rozhlasových seriálů při Čs. rozhlase.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 176, 28. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor o dramaturgii Divadla O. Stibora v Olomouci a o vlastní dramatické tvorbě.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 3, 1978, č. 14/15, s. 3
Annotation: Rozhovor o prozaické a zejména dramatické tvorbě R. L. a o jeho dramaturgické práci v olomouckém divadle.
Article
20
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 10, 1975, č. 9, 19. 2., s. 6
Annotation: Vyjádření pěti herců o hlavních rolích v životopisném cyklu inscenací o hrdinech socialistické práce a boji dělnické třídy.
Article