By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 11, 2000, č. 4, prosinec, s. 66-70
Annotation: Studie.
Article
3
In: Divadlo. -- Roč. 12, 1961, č. 2, únor, s. 104-120
Annotation: Pokračování článku Drama na předělu dob z 1. č.; o úkolech dramatické tvorby v období dovršení socialismu.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 52, 26. 12.-1. 1. 2006, s. 3
Annotation: Kapitola seriálu s podkapitolami Rozhlasové hry a dokumenty v Českém rozhlase, Rozhlasové hry, Rozhlasové dokumenty, Audiostudio, Pořady literární...
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 7, 14.-20. 2., s. 3
Annotation: S mezititulky Změny v koncepci vysílání, Umělecké slovo v rozhlase, Zlatý věk rozhlasové hry, Rozvoj původní české rozhlasové hry, Prix Italia.
Article
6
In: Druhý břeh. -- Roč. 1, 2002/2003, č. 3, [říjen] 2003, s. 3-10
Annotation: Studie s kapitolami: Základní předpoklad dramatu - přirozený Řád a jeho porušení, Nový Řád a nový člověk budovatelského dramatu, Drama...
Article
7
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 5, září, s. 86-94
Annotation: Studie; přetištěno z: Divadlo, květen 1967, s. 12-21.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 7, s. 46-48
Annotation: Studie.
Article
9
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 145-149
Annotation: Analytická studie, zaměřená na parodický princip díla.
Article
10
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 10, prosinec, s. 98-101
Annotation: Studie.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 43, 24. 10., s. 14
Annotation: O nových rozhlasových hrách vzniklých v projektu Hry nové generace.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 29, 12. 7., s. 23
Annotation: První kapitola naučného seriálu Průvodce rozhlasovou hrou.
Article
14
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 87, 1964, č. 2, prosinec, s. 257-263
Annotation: O brněnském představení jesuitské divadelní hry o sv. Vítu z roku 1609.
Article
15
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 2, únor, s. 32-49
Annotation: O konfliktnosti dramatu.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 1, leden, s. 20-25; č. 2, únor, s. 63-67
Annotation: O rozporu mezi možnostmi vývoje a skutečným stavem, o principu účelné dramatické deformace v současném dramatu, o konfliktnosti dramatu aj.
Article
17
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [7], září, s. 1-4
Annotation: Zhodnocení divadelní sezóny 1968 - 69.
Article
18
19
In: Dialog (Ústí nad Labem). -- Roč. 3, 1968, č. 3, březen, s. 35-37
Annotation: Studie o konvenci a novátorství v dramatu.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 11, listopad, s. 56-63
Annotation: Studie o specifické divadelní obrazivosti.
Article