By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 21, 2012, č. 15, 18. 9., s. 16
Annotation: Vzpomínky na dobu po autorově odchodu z politiky.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 9, září, s. 10-13
Annotation: Vzpomínka na vznik hry.
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 4, 23. 1., s. 6
Annotation: Medailon herečky, vyzdvihující mj. její role v českém repertoáru; do článku vřazena vzpomínka R. Naskové.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 141, 18. 6., s. 11
Annotation: O hrách J. Topola, které autor zhlédl.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, březen/duben, s. 62-64
Annotation: Vzpomínka na F. Šrámka přetištěná z časopisu Divadlo (roč. III, č. 8, s. 726).
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 29-31
Annotation: Vzpomínka K. Mahenové na průběh vzniku dramatu "Mezi dvěma bouřkami".
Article
8
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 42, 2010, s. 265-271
Annotation: Vzpomínka na F. Hrubína při zkouškách divadelní inscenace "Srpnová neděle".
Article
9
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5721, 1960/1961, s. 135-140
Annotation: Autor vzpomíná na vznik a fungování divadla v ghettu Terezín. Jmenuje konkrétní zúčastněné i divadelní kusy.
Article
10
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 45, 2012, č. 4, s. 42-44
Annotation: Vzpomínka na uvádění hry M. Uhdeho, spolupráci s A. Kneifelem a inscenaci z ní vzešlé hry.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 7, 29. 3., s. 9
Annotation: Vzpomínka na spolupráci s L. Havlíkovou při psaní hry Soucit.
Article
12
by Topol, Josef, 1935-2015
Published Praha : Torst, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor příležitostných textů J. Topola obsahuje významné eseje o poezii (Mácha, Shakespeare, Kollár), studie a úvahy o divadle, dramatu, scénografii...
Book
13
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 52, 2015, č. 4, červenec/srpen, s. 4
Annotation: Vzpomínka na natáčení filmové adaptace dramatu "Léto" F. Šrámka v obci Vesec v roce 1948.
Article
14
by Burian, Jan, 1952-
Published Praha : Galén, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Životopisná kniha o E. F. Burianovi psaná jeho synem Janem; kniha je tvořena mozaikou různých textů jako např. neznámé či zapomenuté dokumenty,...
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 16, 18. 4., s. 9
Annotation: Vzpomínka na vznik gramofonové nahrávky Nerudových básní a monologu vodníka Ivana z Jiráskovy Lucerny na jaře 1952.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 17, 18. 10., s. 16
Annotation: Vzpomínky A. Kroba na setkávání divadelníků a přátel her V. Havla na jeho chalupě na Hrádečku.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 10
Annotation: Vzpomínka na P. Weigla.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018/2019, č. 52/1, 17. 12. 2018, s. 26
Annotation: Vzpomínka na divadelní představení "Jonáš a tingl-tangl", které autor poprvé slyšel jako zvukový záznam ve svých jedenácti letech a které...
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 14, 6. 9., s. 20
Annotation: Vzpomínky klauna a herce J. Bilba Reidingera na setkávání divadelníků v Hrádečku v Podkrkonoší na chalupě Andreje Kroba v letech 1975-1990 a...
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 16, 4. 10., s. 16
Annotation: Vzpomínky dramatiků, kteří jsou zakladateli divadla Studio mladých, na návštěvy A. Kroba na Hrádečku; připojen informační blok o historii...
Article