By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Studie sleduje život, dramatické a scénografické dílo J. Č. a je doplněna obsahy her bratří Čapků; bibliografie je rozdělena do oddílů Práce...
Book
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 1, 4
Annotation: Interpretační studie; předneseno na konferenci Umělý člověk dvacátého století.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 62-66
Annotation: Konfrontace tvorby a názorů Karla a Josefa Čapkových; mj. srovnání hry K. Č. RUR s fejetonem J. Č. Umělý člověk.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 21, 22. 1., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
5
6
In: Acta scaenographica. -- ISSN 1803-1013. -- Roč. 5, 1964/1965, č. 9, duben 1965, s. 175-176
Annotation: Referát o výtvarné stránce inscenace.
Article
7
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 286, 5. 12., s. 9
Annotation: Referát.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 159, 10. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 130, 5. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor o hře bratří Čapků (Národní divadlo, premiéra 5. 6. 2014).
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 14, 26. 3. 1969, s. 10
Annotation: Referát.
Article
11
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 45, 1964, č. 102, 29. 4., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 4, 28. 1., s. 12
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
13
In: Svoboda. -- Roč. 90, 1980, č. 124, 28. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 36, 1980, č. 143, 19. 6., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 33, 13. 8., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 26, 1980, č. 186, 22. 9., s. 6
Annotation: Rozhovor s pražským dramatikem, překladatelem a režisérem hry před premiérou.
Article
17
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 68, 1979, č. 289, 7. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
18
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 45, červen, s. 6-7
Annotation: Vzpomínkový rozhovor o dvou inscenacích Ze života hmyzu v Národním divadle (1946, 1965).
Article
19
In: Ze života hmyzu. -- s. 84-86
Annotation: Převzato z: Jeviště 2, č. 14 (30.3.1922); - s ediční poznámkou [Knižnímu vydání hry bratří Čapků Ze života hmyzu předcházelo...] (s....
Book Chapter
20
In: Lásky hra osudná. Adam stvořitel. -- s. 149
Annotation: Ediční poznámka; - Lásky hra osudná byla napsána 1910, časopisecky vyšla 1911, knižně 1922 v Aventinu a premiéra se konala v roce 1930 ve Stavovském...
Book Chapter