By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 13
Annotation: Článek o diskusi, kterou vyvolalo první čtení hry 14. 12. 1936 v Čapkově vile.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 44, březen, s. 4
Annotation: Mj. o rozhlasovém určení textu K. Č. Autorův výklad hry, za jeho života nepublikovaného.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 32, 7. 8., s. 19
Annotation: Recenzní poznámka o vydání CD s rozhlasovou dramatizací Čapkovy hry z r. 1975.
Article
4
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 8, červen, s. 96-110
Annotation: Studie s kapitolami 1. Úvod: Věk stroje, 2: Topos továrny - od metonymie k metafoře, 3. RUR - továrna utopie.
Article
5
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 49, 3. 12., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2007, č. 84, březen, s. 9-10
Annotation: Přetisk předmluvy pod redakčním nadtitulkem Sedmdesáté výročí premiéry dramatu Bílá nemoc; s reprodukcí cedule k premiéře ve Stavovském...
Article
8
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1998, č. 37, s. 50-53
Annotation: O hře.
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2008, č. 88, březen, s. 9
Annotation: O svých zkušenostech režiséra s hrou.
Article
10
In: Loupežník. -- s. 6
Annotation: S poznámkou odpovědného redaktora I. Zmatlíka.
Book Chapter
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 26, 1975/1976, č. 8, duben 1976, s. 354-357
Annotation: O jednom školském rozboru.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 22, 1976, č. 251, 20. 12., s. 6
Annotation: Článek.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 303, 21. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 32, 1976, č. 310, 30. 12., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 254, 27. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 257, 31. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1972, č. 45, 8. 11., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 266, 10. 11., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 22, 1972, č. 47, 25. 11., s. 40
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
20
In: Kulturní kalendář Mostecka. -- Roč. [8], 1965, č. 1, 1. 1., s. 10-12
Annotation: O hrách K. Č. v Mostě roku od 1957.
Article