By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 202, 29. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 35, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 19, 7. 5., s. 4
Annotation: Studie hodnotící období 1945-55 v české literatuře.
Article
4
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 144, 21. 6., s. 12
Annotation: Článek o F. L., přehled vydávání jeho spisů a recenze.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 2, únor, s. 16-22
Annotation: Studie o metodě současné prózy a dramatiky.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 73, 26. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím divadla a s dramatizátorem.
Article
7
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1972, č. 171, 29. 8., s. 2
Annotation: Článek o pásmu z knihy J.Č. provedeném 28.8. pražskými herci v Brně.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 10, říjen, s. 73-74
Annotation: Recenze knižního vydání.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1962, č. 310, 9. 11., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Mahenově divadle.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 145, 22. 6., s. 5
Annotation: Recenze; též o knize povídek Reelní podnik.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 7, 9. 2., s.
Annotation: Rozhovor o literární a dramatické tvorbě N. Kocábové. Připojena bio-bibliografická poznámka "Natálie Kocábová (30)".
Article
12
In: August August, august. -- s. 79-86
Annotation: Doslov.
Book Chapter
13
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 219
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o A. G, připojená k jeho autobiografické povídce Jednou s tatem na procházce (s. 212-219).
Article
14
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 13, 22.-28. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 8, Recenzní příloha, s. 14-16
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 196, 23. 8., s. 19
Annotation: Krátký medailon k vydání knihy.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 11, 1986, č. 3, 17. 2., s. 8
Annotation: Přehled současné a nedávné knižně vydané literární tvorby, psané divadelníky.
Article