By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 3, 4. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o výjezdech Státního zájezdového divadla.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 24, 13. 6., s. 5
Annotation: Obsahuje zprávy o uvedení Smetanovy "Prodané nevěsty" ve Švýcarsku a Janáčkovy "Její pastorkyně" v Británii.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [14]
Annotation: Autorův komentář k vlastní divadelní tvorbě je doplněn informací o souborném vydání tří her F. Langera.
Article
4
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 11, 2000, č. 4, prosinec, s. 66-70
Annotation: Studie.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 126, 8. 5., s. 5
Annotation: O pořadech Reduty Večer jen tak s Ivanem Vyskočilem.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2012, č. 7, 9. 1., s. 14
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 31, 1975, č. 281, 26. 11., s. 9
Annotation: O problematice současného dramatu a o vlastní tvorbě O. D.
Article
10
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 11, listopad, s. 14
Annotation: Článek.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 21, 22. 5., s. 5
Annotation: O proměnách estetického názoru na drama v poválečných letech; rovněž o edici Divadlo.
Article
12
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 8, říjen, s. 6-9
Annotation: O nejpozoruhodnějších dílech divadelní sezóny 1964-65.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 21, 1965, č. 79, 21. 3., s. 4
Annotation: O české a slovenské dramatické tvorbě; u příležitosti 20. výročí osvobození.
Article
14
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 9, 1965/1966, č. 8, 15. 12. 1965, s. 7
Annotation: Rozhovor o naší dramatické tvorbě.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 169, 20. 6., příloha, s. 2
Annotation: O uměleckých cílech; s výčtem připravovaných her.
Article
16
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 3, březen, s. 1-3
Annotation: Úvaha o současném stavu malých divadel.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1965, č. 323, 21. 11., příloha, s. 2
Annotation: Úvaha o současném stavu českého a slovenského dramatu; nad repertoárem roku 1965.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 21, 1965, č. 207, 29. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor s hercem a dramatikem o původních dramatech uvedených Divadlem čs. armády.
Article
19
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 2, únor, s. 5-7
Annotation: Článek.
Article
20
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 3, březen, s. 8-11
Annotation: Článek.
Article