By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 7, 2008, č. 1/2, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 14, 2008, č. 2, únor, s. 134
Annotation: Poznámky k vydání; mj. o uvedené knize.
Article
3
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2008, č. 81, 5. 4., s. 31
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 143, 19. 6., příl. Premiéry, s. 5
Annotation: Rozhovor s hercem, hlavně o práci na inscenaci hry Odcházení a o jejím autoru.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 13, 29. 3., s. 4
Annotation: "Recenze".
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 4, prosinec, s. 3-7
Annotation: Srovnávací studie.
Article
7
In: Přítomnost. -- R. 2008, zima, s. 3
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
9
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 6, 2007, č. 38, 20. 9., s. 64-66
Annotation: Článek o hře V. H. Odcházení.
Article
10
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2007, č. 262, 9. 11., Příloha, s. IV
Annotation: O knize, která byla představena 7. 11. v Divadle Bez zábradlí; s citacemi V. Havla.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 47, 19.-25. 11., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 47, 19.-25. 11., s. 49
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 50, 10. 12., s. 13
Annotation: Kritická recenze s mezititulky Problém přímých vstupů, Banda zločinců, Krotce jinotajné alibi.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 48, 26. 11., s. 90-91
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 17, 2007/2008, č. 4, 17. 12. 2007, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 14. 1., s. 13
Annotation: Úvaha, mj. o divadelně literárních inspiracích hry.
Article
19
In: Konec konců. -- ISSN 1214-7931. -- Roč. 5 (12), 2008, č. 1, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 38, 2008, č. 1, 14. 2., s. 92-94
Annotation: Recenze.
Article