By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 2, 1965, č. 6, červen, s. 5-9
Annotation: Článek.
Article
22
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 7, září, s. 2-5
Annotation: Zhodnocení původní dramatické tvorby v uplynulé divadlení sezóně.
Article
23
In: My 64. -- Roč. 1, 1964, č. 2, únor, s. 44-45
Annotation: Glosa; o zobrazení mladých v současných českých a slovenských hrách.
Article
24
In: Kulturní kalendář Mostecka. -- Roč. [8], 1965, č. 10, 1. 10., s. 4-6
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 2, 16. 9. 1964, s. 2
Annotation: K zákazu scénky v Olomouci.
Article
26
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 6, 1962/1963, č. 20, 1. 5. 1963, s. 1, 8
Annotation: Diskuse o problému vnímání umění se zvláštním zřetelem k výchově diváka.
Article
27
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [6], červen, s. 71-73
Annotation: Mj. o zobrazení mladé generace v současných hrách.
Article
28
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 10, říjen, s. 62-65
Annotation: O funkci "trapna" v současné české dramatice.
Article
30
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 26, 1970, č. 146, 23. 6., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci v Příbrami; též o tamní inscenaci hry M. Rejnuše.
Article
31
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 27, 1. 2., s. 5
Annotation: O úkolech současné dramaturgie.
Article
32
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 3, 1978, č. 20, s. 4-5
Annotation: O dnešním pohledu na českou dramatickou klasiku.
Article
33
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 41, 11. 10., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s vedoucím uměleckého programu Čs. televize; též o televizní hře a spolupráci s autory.
Article
34
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 9, září, s. 404-406
Annotation: Názory na dramatickou tvorbu.
Article
36
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 15, 14. 3. 1962, s. 3
Annotation: Úvaha o komičnu a tragičnu v současném socialistickém dramatu.
Article
37
In: Divadlo. -- Roč. 12, 1961, č. 2, únor, s. 104-120
Annotation: Pokračování článku Drama na předělu dob z 1. č.; o úkolech dramatické tvorby v období dovršení socialismu.
Article
38
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 18/19, 12. 4. 1961, s. 2
Annotation: Též o problému zachycení současnosti v dramatu.
Article
39
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 41, 1961, č. 85, 26. 3., s. 4
Annotation: Charakteristika naší současné dramatické tvorby s úvahami o jejích perspektivách. S kapitolami Hlavní rozpory, Nová shémata, nové iluze, Vrátit...
Article
40
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 18, 1966, č. 12, prosinec, s. 397-399
Annotation: O čtivosti dramatických děl.
Article