By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 45, 7. 11., s. 3
Annotation: Vstupní esej k diskusi o současném dramatu, v první části zpracovaný jako scénický dialog, v druhé jako výměna fiktivních dopisů autora s...
Article
42
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 80, 4. 4., s. 7
Annotation: O hře St. Loma Děvín na Král. Vinohradech.
Article
43
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 5
Annotation: Referát o nastudování v Městském divadle na Vinohradech
Article
44
In: Národní divadlo. -- ISSN 0323-2344. -- Roč. 29, 1953, č. 3, listopad, s. 14-15
Annotation: Výběr z nedatovaného článku J. Nerudy
Article
45
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 64, 16. 3., s. 3
Annotation: Článek o současném českém dramatu, vztahu divadelních autorů a dramaturgů.
Article
46
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, s. 100
Annotation: Článek o prvním českém divadelním představení v r. 1737 v Kotcích.
Article
47
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 1/2, s. 22
Annotation: Článek hodnotící dobový divadelní repertoár.
Article
48
In: Středoškolák. -- ISSN 2336-8608. -- Roč. 3, 1947, č. 4, 14. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
49
In: Pikole [samizdat]. -- Č. 2, prosinec 1987, s. [13]-[19]
Annotation: Úvod k následující divadelní hře.
Article
50
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 16, 23. 4. 1969, s. 3
Annotation: O předjímání reality v poválečném českém dramatu.
Article
51
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 289, 12. 12., s. 9
Novinky.cz [online]. -- 12. 12. 2013
Annotation: Rozhovor. Premiéra hry je 12. 12. (Divadlo Na Jezerce).
Article
53
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 13, 27. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
54
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 6, 7. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o chrudimské divadelní scéně.
Article
55
56
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 21, 2012, č. 15, 18. 9., s. 16
Annotation: Vzpomínky na dobu po autorově odchodu z politiky.
Article
57
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 52, 26. 12.-1. 1. 2006, s. 3
Annotation: Kapitola seriálu s podkapitolami Rozhlasové hry a dokumenty v Českém rozhlase, Rozhlasové hry, Rozhlasové dokumenty, Audiostudio, Pořady literární...
Article
58
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 7, 14.-20. 2., s. 3
Annotation: S mezititulky Změny v koncepci vysílání, Umělecké slovo v rozhlase, Zlatý věk rozhlasové hry, Rozvoj původní české rozhlasové hry, Prix Italia.
Article
59
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 30, 12. 2., s. 10
iHned.cz [online]. -- 12. 2. 2004
Annotation: Informativní článek o scénických čteních.
Article
60
In: Druhý břeh. -- Roč. 1, 2002/2003, č. 3, [říjen] 2003, s. 3-10
Annotation: Studie s kapitolami: Základní předpoklad dramatu - přirozený Řád a jeho porušení, Nový Řád a nový člověk budovatelského dramatu, Drama...
Article