By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 39, 2002, č. 1, [březen], příl. Divadelní hry prověřené jevištěm, č. 1, s. 18-20
Annotation: Soupis.
Article
62
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 5, září, s. 86-94
Annotation: Studie; přetištěno z: Divadlo, květen 1967, s. 12-21.
Article
63
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 7, s. 43-45
Annotation: Odpovědi na anketní otázky týkající se dramatických textů a jejich jevištních realizací.
Article
64
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 7, s. 46-48
Annotation: Studie.
Article
65
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 145-149
Annotation: Analytická studie, zaměřená na parodický princip díla.
Article
66
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 1, 30. 12. 2002-5. 1. 2003, s. 16
Annotation: Článek.
Article
67
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 45, 11. 11., s. 32-38
Annotation: Stať o současném divadle.
Article
68
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 1, březen, s. 75-78
Annotation: Recenze ve formě konfese; s následujícím příspěvkem pod společným názvem Dějiny v diskusi.
Article
69
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 18, 1968, č. 4, 27. 1., s. 16-19
Annotation: Reportáž o inscenaci.
Article
70
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 17, 1968, č. 5, 3. 2., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
71
In: G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 4, 1968, č. 11/12, 1. 12., s. 1
Annotation: Článek upravovatele; u příležitosti gramofonové nahrávky inscenace.
Article
72
In: Nová svoboda. -- Roč. 24, 1968, č. 290, 3. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
73
74
by Kopecký, Milan, 1925-2006
Published Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1981.
Annotation: Skripta; komentovaná antologie divadelních textů, rozdělená do oddílů Hry velikonoční, Hry biblické, Hry satirické, Hry vánoční a hry o svatých,...
Book
75
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 34, 17. 8., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Poznámka o webu Panáček v říši mluveného slova - http://mluveny.panacek.com - obsahujícím databázi rozhlasových her.
Article
76
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 19, 18. 11., s. 13
Annotation: Poznámka o představení Divadla poezie Mladá Boleslav na 8. ročníku Teplického literárního podzimu 3. 11.
Article
77
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 32, 8. 8., s. 6
Annotation: Kritický přehled původní televizní dramatické tvorby, uvedené na obrazovky v prvé polovině roku.
Article
78
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 28, 1979, č. 3, 6. 2., s. 44-47
Annotation: Rozhovor s dramaturgy televizního seriálu.
Article
79
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 10, prosinec, s. 98-101
Annotation: Studie.
Article
80
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 40, 29. 9.-5. 10., s. 5
Annotation: O současné české rozhlasové hře; v rubrice Zamyšlení nad rozhlasem.
Article