By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 12
Annotation: Ukázka ze hry. Připojena biografická poznámka.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 17. 1. 2019
Annotation: Ukázka z dramatické tvorby V. Provazníkové uvozena krátkým komentářem.
Article
3
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 706-710
Annotation: K úmrtí herečky (8. 4. 1907 ve věku 41 let), "jež, plna života, nás učila v život věřit a jej milovat"; hodnocení jejího tvůrčího vzestupu...
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 14
Annotation: Dotazník mj. o vztahu B. Hančilové k divadlu; připojena biografická poznámka.
Article
5
6
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 37, 2020, č. 114, 16. 12., s. 123-133
Annotation: Úryvky z dramatu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 133).
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 212, 12. 9., s. 14
Annotation: Vzpomínka na L. Skořepovou z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
8
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 4, 1994, č. 44, 2. 11.-8. 11., příl. Night & Day, s. 16
Annotation: Medailón české dramatičky píšící anglicky; též J. Moserová.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 37, 5. 7., s. 3
Annotation: Dramatická autorka a lektorka Českého rozhlasu zemřela 4. 3. 1945 Ravensbrück.
Article
10
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 15, 15. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na E. Tálskou.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 15, 15. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na E. Tálskou.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 15, 15. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka na E. Tálskou.
Article
14
In: Komůrky. -- 3. s. obálky
Annotation: Biografická poznámka o autorce; se seznamem publikací z edice "Současná česká hra" (s. 59-62).
Book Chapter
15
online
In: Čítárny [online]. -- 7. 1. 2015
Annotation: Rozhovor s I. Fuchsovou o životě, literatuře a divadle; připojen medailon.
Article
16
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 2. 8. 2013
Annotation: Rozhovor s L. Langronovou při příležitosti Měsíce autorského čtení.
Article
17
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 2, červen, s. 92-96
Annotation: Referát; zejm. o textu hry D. Fischerové "Fantomima".
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 28, 1. 7., s. 25
Annotation: Článek o rozhlasové mikrohře D. Fischerové "Velká vteřina".
Article
19
online
In: Čítárny [online]. -- 16. 1. 2019
Annotation: Rozhovor s V. Provazníkovou o její tvorbě; připojeno video s televizní pohádkou "O labuti" podle scénáře Provazníkové.
Article
20