By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"český esej" » "český eseje"
1
2
In: Teologie & společnost. -- ISSN 1214-0740. -- Roč. 1 (9), 2003, č. 1, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 156, 8. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 46, červen, s. 4-5
Annotation: Výběr z knihy Umění číst, sv. 17.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 3-4
Annotation: Esej.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 177, 31. 7., příl. Salon, č. 26, s. 1
Annotation: Esej o zlu jako součásti systému, autor rozebírá názory Bernarda Mandevilleho z knihy The Fable of Bees, Londýn, 1714.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 282, 3. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, jaro/léto, s. 18-19
Annotation: Esej o vztahu uměleckého (textového) "obsahu" a materiální (knižní) "formy"; výchozí je teze, že podoba knihy je vždy interpretací slovesného...
Article
9
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 10, 2003, č. 3, s. 426-428
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 108, 10. 5., s. 1 a 11
Annotation: Esej o Žižkovu jako kulturně-politickém fenoménu (včetně literárních konotací) vyvolaný zákazem levicové demonstrace Městskou částí Praha...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 92, 19. 4., s. 20
Annotation: Přehledový článek, mj. o antologii prací slovenských autorů žijících v Praze. S dalšími podtituly Česká Bratislava, Alternativní divadelní...
Article
12
by Šerý, Ladislav, 1958-
Published Praha : DharmaGaia, 1997
Annotation: Soubor esejů, mj. věnovaných kultuře a literatuře (s. 163-228): Kultura je mýtus mýtus mýtus mýtus mýtus, pryč s ní, pryč s klutúrou; Literatura...
Book
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 4, s. 78-79
Annotation: Úvodní poznámka k seriálu komentovaných starších esejů; o eseji jako žánru a jeho provozování v Čechách.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 44, prosinec, s. 4-5
Annotation: Úryvky z knihy Potkat básníka.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 6, 15. 3., s. 2
Annotation: Úvodník, obsahuje úvahu o eseji jako literárním žánru. Eseji je věnováno celé číslo A2.
Article
16
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 13, 2003, č. 2, 27. 2., s. 32-35
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 12-13
Annotation: Úvahy.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 295, 17. 12., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 11, 13. 3., s. 2
Annotation: O okolnostech vydání a jeho ohlasu.
Article
20