By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česko-čínské vztahy...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 44, 1988, č. 120, 24. 5., s. 6
Annotation: Přehledový článek.
Article
2
...česko-čínské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 8, 25. 2., s. 4
Annotation: O čs. -čínských kulturních stycích minulosti a současné výstavě obrazů.
Article
3
...česko-čínské vztahy...
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 102, 28. 5., s. 16
Annotation: Zpráva o zřízení literárního domu pro tvůrčí pobyty čínských spisovatelů.
Article
4
...česko-čínské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 10.-16. 12., s. 13
Annotation: Recenze čínského výboru z českých anekdot.
Article
5
...česko-čínské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 8, 25. 2., s. 7
Annotation: Rozhovor s čínskou bohemistkou a překladatelkou.
Article
6
...česko-čínské vztahy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 35, 29. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor s bohemistkou - překladatelkou.
Article
7
...česko-čínské vztahy...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 98, 28. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s překladatelkou.
Article
8
...česko-čínské vztahy...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 1, leden, s. 92-94
Annotation: Rozhovor s čínským bohemistou Su Čem.
Article
9
...česko-čínské vztahy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 5, 10. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor s čínskou bohemistkou a překladatelkou české literatury.
Article
10
...česko-čínské vztahy...
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 229, 14. 9., odpolední vydání, s. 8
Annotation: Popis čínského vydání: Masaryk T. G. Světové revoluce, přeložené roku 1933 podle anglického překladu (The Making of a State); překladatel:...
Article
11
...česko-čínské vztahy...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 60, 2016, č. 212, 2. 11., s. 7
iHNed.cz [online]. -- 2. 11. 2016
Annotation: Článek o pobytu čínského spisovatele Jü Chua v Praze a jeho tvorbě. V rámci svého pobytu představí překlad svého románu Den sedmý.
Article
12
...česko-čínské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 9
Annotation: Reportáž návštěvníka mezinárodního veletrhu (Peking); též o naší literatuře v Číně.
Article
13
...česko-čínské vztahy...
In: Český časopis historický. -- Roč. 42, 1936, s. 399
Annotation: Upozornění na článek lotyšského archiváře: dr. Jenšs z Rigy, který v čas. Izglitibas Ministrijas Meněstraksta (1934) píše o složení a fondech...
Article
14
...česko-čínské vztahy...
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 23. 1. 2017
Annotation: Zprávy z aktuálního literárního dění; mj. o odvolání přednášky R. Denemarkové v Pekingu, údajně kvůli podpisu petice kritizující nejvyšší...
Article
15
...česko-čínské vztahy...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o zrušení přednášky R. Denemarkové v Pekingu.
Article
16
...česko-čínské vztahy...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 21, leden, s. 243-256
Annotation: Rozhovor s čínsko-americkým literárním vědcem, publikujícím též eseje o současné světové, mj. i české literatuře; mj. o: Kundera Milan.
Article
17
...česko-čínské vztahy...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 278, 30. 11., příl. Salon, č. 194, s. 3
Annotation: Článek o bohemistovi s jeho vzpomínkami na Prahu a zvláště na B. Hrabala.
Article
18
...česko-čínské vztahy...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1993, č. 30, září, s. [5]
Annotation: Se soupisem knižních a časopiseckých překladů děl K. Č.
Article
19
...česko-čínské vztahy...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 9, září, příl. Ars, s. 3-4
Annotation: Soubor úryvků z vystoupení v rámci konference Česko-čínská kulturní spolupráce (26-29. 4. 2017, Praha).
Article
20
...česko-čínské vztahy...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 32, 1987, č. 3, s. 244-246
Annotation: Referát o otiscích české a slovenské literatury v Číně od 20. let 20. stol. do současnosti.
Article