By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česko-německé vztahy...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 159, 9. 7., příl. Telegraf na neděli, s. 4
Annotation: O zájmu německých čtenářů o českou literaturu.
Article
2
...česko-německé vztahy...
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 5
Annotation: Přehled recepce naší literatury v německé jazykové oblasti.
Article
3
4
...česko-německé vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 30, 25. 10., s. 13
Annotation: O společném putování českých a německých spisovatelů za čtenáři z Mnichova do Prahy.
Article
5
...česko-německé vztahy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 11, 15. 3., s. 3
Annotation: O pozornosti věnované české současné (zvl. ineditní) literatuře na Západě (zvl. v německé oblasti).
Article
6
...česko-německé vztahy...
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 7/8 (251/252), červenec/srpen, příl. Zvon, s. 6
Annotation: O prezentaci současné české literatury na knižním festivalu Bavorsko čte přes hranice.
Article
7
...česko-německé vztahy...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 1, leden, s. 118-119
Article
8
...česko-německé vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 162, 12. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti konference literárních a jazykových vědců ČSSR a NDR; (Berlín).
Article
9
...česko-německé vztahy...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 2, únor, s. 133
Annotation: Přehled knih literatury NDR ze sedmdesátých a počátku osmdesátých let, v nichž je obsaženo tematicky Československo.
Article
10
...česko-německé vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 16, 3. 10., s. 9
Annotation: Referát o cyklu autorských večerů českých spisovatelů ve Vídni.
Article
11
...česko-německé vztahy...
In: Pokrok. -- Roč. 11, 1879, č. 162, 8. 7., s. 3
Annotation: Přináší obsáhlý přehled české literatury posledních let.
Article
12
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 5-16, 97-104
Annotation: Ukázky z románu Peklo (1905).
Article
13
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 193-197
Annotation: 1901.
Article
14
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 200
Annotation: Ein Herrenhaus mit Fenstern, Türen... "Das erste Gemälde der kleinen Jiřina"; ze sbírky Vteřiny.
Article
15
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 201
Article
16
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 201-202
Annotation: Ze sbírky Čtyři knihy sonetů 1903, resp. 1892.
Article
17
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 481-489
Annotation: Překlad 9ti básní.
Article
18
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 577-579
Annotation: Ze sbírky Ještě jednou se vrátíme.
Article
19
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 577-579
Annotation: Ze sbírky Ještě jednou se vrátím.
Article
20
...česko-německé vztahy...
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 673-678
Annotation: Esej.
Article