By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...česko-slovenské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 6, s. 539-542
Annotation: O současných česko-slovenských literárních vztazích i jejich charakteru v budoucnosti.
Article
2
...česko-slovenské vztahy...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 7, 17. 2., příl. Kmen, č. 7, s. 20
Annotation: Fejeton o šíření českých knih na Slovensku a naopak.
Article
3
...česko-slovenské vztahy...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 24, 17. 6., příl. Kmen, s. 1
Annotation: O česko-slovenské vzájemnosti.
Article
4
...česko-slovenské vztahy...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 37, 1985, č. 12, prosinec, s. 402-405
Article
5
...česko-slovenské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 46, 17. 11., s. 3
Annotation: O současných otázkách vztahu naší a slovenské literatury.
Article
6
...česko-slovenské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 43, 27. 10., s. 8
Annotation: K 28. říjnu.
Article
7
...česko-slovenské vztahy...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 2, 13. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 1-2
Annotation: Úvodník o československém literárním kontextu v sedmdesátých letech.
Article
8
...česko-slovenské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1986, č. 164, 15. 7., s. 5
Annotation: O recepci české literatury.
Article
9
...česko-slovenské vztahy...
In: Národní listy. -- Roč. 56, 1916, č. 306, 4. 11., s. 3
Annotation: K úmrtí slovenského spisovatele a redaktora, který zemřel 28. října 1916 na Sáse na Slovensku. Narodil se r. 1841. Nástin jeho života a literární...
Article
10
...česko-slovenské vztahy...
In: Noviny Obce spisovatelů. -- R. 2017, č. 1, s. [3]
Annotation: Článek.
Article
11
...česko-slovenské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Úryvek z projevu v PNP na zahájení výstavy Tisíciletí literárních vztahů Čechů a Slováků.
Article
12
...česko-slovenské vztahy...
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1988, č. 3, s. 2
Annotation: O otázce vzájemného překladu české a slovenské literatury ve světle vlastních vzpomínek na chlapeckou a jinošskou četbu.
Article
13
...česko-slovenské vztahy...
In: Kolo. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, listopad/prosinec, s. 57
Annotation: O zdárně se rozvíjející kulturní spolupráci se Slovenskem, jejíž podmínkou je vzájemné poznávání. V literární oblasti to znamená výměnu...
Article
14
...česko-slovenské vztahy...
In: Vídeňský denník. -- Roč. 1, 1850, č. 145, s. 2; č. 146, s. 2; č. 147, s. 1-2; č. 148, s. 1-2, 27. 12.-31. 12.
Annotation: K tomu poznámka redakce v č. 147, že považují jednotný jazyk za nutný pro Čechy a Slováky.
Article
15
...česko-slovenské vztahy...
In: Fragment. -- ISSN 1336-4316. -- Roč. 8, 1994, č. 4, s. 115-127
Annotation: Přetištěný esej M. U., vydaný původně v nakladatelství Družstevní práce v roce 1934.
Article
16
...česko-slovenské vztahy...
In: Nová svoboda. -- Roč. 41, 1985, č. 31, 6. 2., s. 5
Annotation: O přednášce L. K. o historii vztahů našich literatur.
Article
17
...česko-slovenské vztahy...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, léto, s. 4
Annotation: Rozhovor o vzájemných kontaktech ve vydávání české literatury v edici Česká knižnica a slovenské literatury v edici Slovenská knihovna.
Article
18
...česko-slovenské vztahy...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 14, 3. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 2
Annotation: Sloupek týkající se česko-slovenské kulturní vzájemnosti.
Article
19
...česko-slovenské vztahy...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 4, s. 336-342
Annotation: Příspěvek ze sympozia představitelů literárněvědných pracovišť (Smolenice 26.-28. 9. 1988) u příležitosti 70. výročí vzniku Československé...
Article
20
...česko-slovenské vztahy...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 4, s. 289-306
Annotation: O zastoupení českých spisovatelů na kongresu (Trenčianské Teplice, 30. 5.-1. 6. 1936) a o jednání věnovaném česko-slovenským vztahům.
Article