By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 67, 2012, č. 4, srpen, s. 128
Annotation: Zpráva se shrnutím statistických údajů z průzkumu, který v r. 2010 uskutečnily Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [49], 2017, č. 24, 13. 6., s. 21
Annotation: Článek o setkání čtyř evropských středních škol zapojených do mezinárodního projektu zaměřeného na čtenářskou gramotnost. Konalo se...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 12
Annotation: Pravidelná anketa Tvaru. Tentokrát odpověděl M. Vašina, "elektrikář a milovník hvězd, planet a jiných kosmických jevů, obyvatel osady Janatov".
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 18. 10., s. 12
Annotation: V pravidelné anketě Tvaru tentokrát odpovídá M. Nusko, "grafický veterán, věčný webový novic a kreativní hacker".
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 5, s. 235-240
Annotation: Článek upozorňuje na výsledky čtenářské gramotnosti žáků základních škol v národním výzkumu CLoSE, které bylo realizováno v roce 2012.
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 144, 14. 9., s. [3].
Annotation: Glosa komentuje čtení a čtenáře v dopravních prostředcích.
Article
7
by Straková, Jana, Tomášek, Vladislav, 1957-
Published Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 1995.
Annotation: Výsledky výzkumu.
Book
8
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 38, 11. 6. 1948, s. 10
Annotation: Glosa si klade otázku o podobě lidové četby.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 5, s. 175-177
Annotation: Články pedagogů ze Střední školy Náhorní v Praze, kteří se zapojili do mezinárodního projektu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků...
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [65], 1949, č. 21, 26. 1., s. 3
Annotation: Komentář k potřebě číst a vzdělávat se.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 38, 11. 6. 1948, s. 10
Annotation: Glosa si klade otázku o podobě lidové četby.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 24, 2017, č. 47, 13. 11., s. 10-11
Annotation: Článek o schopnosti porozumění textu patnáctiletých žáků v Česku. Výsledky vyplývají z Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2017,...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 7/8, s. 243-245
Annotation: Studie o dětském čtenářství.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 4
Annotation: Glosa k důležitosti předčítání u dětí předškolního věku.
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 5, 9. 5., s. 76-77
Annotation: Kalendárium významných událostí v dějinách čtení.
Article
16
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 21, 25. 1., s. 6
Annotation: Článek se věnuje čtenářským dílnám, které se mj. věnují výuce kritického čtení na základních školách.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 38, 11. 6. 1948, s. 10
Annotation: Glosa si klade otázku o podobě lidové četby.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 38, 11. 6. 1948, s. 10
Annotation: Článek si klade otázku o podobě lidové četby.
Article
20
by Čuřín, Michal, 1983-, Bubeníčková, Petra, 1974-
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Publikace mapující na základě výzkumu stav čtenářských návyků u dětí, mládeže a vysokoškolských studentů.
Book