By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...čtení...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 380-383
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 418.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 126, 31. 5., s. 7
Annotation: Zpráva s fotografií o akci v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 10, 1975, č. 9, s. 1-8
Annotation: Esej o čtenářích a čtenářství.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 170, 23. 7., s. A3
Annotation: Článek o změnách ve výuce čtení. Navazuje na článek na s. A1.
Article
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 21, 2010, č. 14, 30. 3. - 5. 4., s. 8
Annotation: Zpráva o akci, která proběhne 2. a 3. 4. v Plzni.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 246, 22. 10., s. 12
Annotation: O vztahu čtenáře a knihy a o autorském čtení; v rubrice Poslední slovo.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 7/8, s. 232-234
Annotation: Úvaha.
Article
8
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 1, 2004, č. 4, s. 46-49
Annotation: Fejeton o četbě a poznání.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 1, s. 13-15
Annotation: Studie.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 60, 11. 3., příl. Salon, č. 358, s. 2
Annotation: Fejeton o akci půjčování knih Knihotoč; www.iliteratura.cz.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 12. 7., s. 2
Annotation: Úvaha přetištěná z LtN č. 29/1954 v rubrice Před 50 lety.
Article
12
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 9, 2004, č. 6, s. 33-36
Annotation: Výsledky výzkumu.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 32, 7. 8., příl. Literatura, s. F
Annotation: Esej přetištěný ze Šlépějí, 7 (Bělá u Bezděze 1920, s. 107); spolu s dalším Durychovým textem a s poznámkou "Stránka vznikla ve spolupráci...
Article
14
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 7, 2002, č. 2, s. 7-10
Annotation: Stať.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 13-16
Annotation: Shrnutí výsledků čtenářského průzkumu provedeného nakladatelstvím Adonai.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 172, 26. 7., s. 13 a 16
Annotation: Se souborem biografických poznámek o nejúspěšnějších cizích autorech (s. 16).
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 55, 2003, č. 1, s. 19-22
Annotation: Stať.
Article
18
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 55, 2003, č. 10, s. 288-290; č. 12, s. 340-342
Annotation: Studie shrnující závěry různých badatelů; dokončení v č. 1/2004.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 300, 28. 12., s. B4
Annotation: Článek o četbě a čtenářích.
Article