By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 59, 1951, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Dopis k 50. narozeninám Václava Řezáče.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 59, 1951, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: Dopis k 50. narozeninám Václava Řezáče.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 136, 10. 6., příl. Kulturní neděle, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 9, s. 82-129
Annotation: Úryvek z románu.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 223, 21. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 9, květen 1981, s. 409-411
Annotation: O románech Černé světlo, Svědek a Rozhraní.
Article
7
8
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 2, příl. Haló noviny, č. 42, 19. 2., s. 4-5
Annotation: Úryvek z připravované knihy vzpomínek E. Ř. Zastávky na trase života (Praha, ETC Publishing).
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 247, 21. 10., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 42, s. 5
Annotation: Medailón.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 47, 25. 2., příl. Haló kultura, s. 8
Annotation: Medailón.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 90, 15. 4., s. 5
Annotation: O památkách na pobyt V. Ř. v severních Čechách.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 35, 15. 7., s. 5
Annotation: K 90. výročí narození 5. 5. a 35. výročí úmrtí 22. 6.
Article
13
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 8, 15. 4., s. 3
Annotation: K 85. výročí narození a 30. výročí úmrtí.
Article
14
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 53, 1986, č. 19, 25. 4., s. 4
Annotation: Medailón.
Article
15
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 146, 24. 6., s. 5
Annotation: Medailón k 30. výročí úmrtí.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 16-19
Annotation: O jednotě jeho literární tvorby a občanské a publicistické aktivity.
Article
17
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 42, 1986, č. 104, 5. 5., s. 6
Annotation: K 5. 5.
Article
19
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 38, 1986, č. 161, 10. 7., s. 5
Annotation: O besedě s ním v Kadani 1951.
Article
20
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 40, 1986, č. 21, 24. 5., s. 6
Annotation: K 85. výročí narození 5. 5. a 30. výročí úmrtí 22. 6.
Article